Vrijwilligerswerk

Bij Zorggroep Drenthe werken verschillende vrijwilligers. Zo zijn er vrijwilligers met een drukke baan die een paar uur per maand beschikbaar zijn. Er zijn ook vrijwilligers die meer tijd beschikbaar hebben om te assisteren bij verschillende activiteiten.
Het doel van vrijwilligerswerk bij Zorggroep Drenthe is het vervullen van activiteiten die een aanvulling zijn op de bestaande zorg voor onze cliënten. Zij nemen geen taken over van beroepskrachten. Vrijwilligers maken het mede mogelijk dat onze cliënten aan gezellige en leuke activiteiten kunnen deelnemen. Zorggroep Drenthe heeft welzijn voor haar cliënten hoog in het vaandel staan. Welzijn is, naast wonen en zorg, niet voor niets onderdeel van ons logo. Mede door de inzet van vrijwilligers is het mogelijk om de cliënten dat stukje extra aandacht te bieden.

Activiteiten

Vrijwilligers krijgen bij Zorggroep Drenthe de kans zich op verschillende terreinen in te zetten. Hierbij kunt u denken aan samen boodschappen doen of een kopje koffie drinken en recreatieve activiteiten als bijvoorbeeld uitstapjes, wandelen, bloemschikken en houtbewerking. Daarnaast vragen wij ondersteuning van vrijwilligers bij huiskameractiviteiten zoals koffie- en theeschenken. Er is een divers aanbod van werkzaamheden. Zo zijn wij ook regelmatig op zoek naar vrijwilligers die aan de slag willen in het bruin café, de winkel, gastvrouwen/-heren op één van onze locaties of chauffeurs voor de bus.

Begeleiding en onkosten

De coördinator vrijwilligers verzorgt de begeleiding en geeft ondersteuning bij de uitvoering van de werkzaamheden. Er vindt regelmatig overleg plaats. Op verzoek van de vrijwilliger en in overleg met de coördinator is scholing mogelijk wanneer dit noodzakelijk is voor de taak van de vrijwilliger. De kosten voor scholing zijn voor onze rekening. Gemaakte onkosten, zoals reiskosten en schrijfbenodigdheden worden door ons vergoed.

Verzekering

Tijdens vrijwilligerswerk kan een vrijwilliger ongewild schade aanrichten of een ongeval krijgen. Dan is het goed te weten dat Zorggroep Drenthe hiervoor verzekerd is.

Waardering

Natuurlijk doet u vrijwilligerswerk voor een ander, maar u krijgt er ook iets voor terug namelijk; waardering, het gevoel zinvol bezig te zijn, persoonlijke groei en het vermogen om bepaalde zaken te relativeren.

Bent u enthousiast geworden of wilt u meer informatie?

Wij zijn regelmatig op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers, actuele vacatures vindt u hier maar ook naast deze specifieke vacature(s) zijn er vaak mogelijkheden. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met de coördinator vrijwilligers van één van onze locaties.