Vrijwilligerswerk

Bij Zorggroep Drenthe werken verschillende vrijwilligers. Zo zijn er vrijwilligers met een drukke baan die een paar uur per maand beschikbaar zijn. Maar er zijn ook vrijwilligers die meer tijd beschikbaar hebben om te assisteren bij activiteiten die het welzijn van bewoners en cliënten vergroten.

Het doel van vrijwilligerswerk bij Zorggroep Drenthe is het vervullen van (welzijns)activiteiten die kleur geven aan de dag van de bewoner en cliënt. Vrijwilligers nemen geen taken over van beroepskrachten. Naast de zorg die de cliënt nodig heeft, geven we invulling aan welzijn op een manier zoals die past bij de behoefte en de mogelijkheden van de cliënt. Vrijwilligers ondersteunen hierbij of doen hun vrijwilligerswerk zelfstandig met de nodige ondersteuning vanuit de organisatie.
Zorggroep Drenthe heeft het welzijn van haar bewoners en cliënten hoog in het vaandel staan. Mede door de inzet van vrijwilligers is het mogelijk om hen waardevolle extra aandacht te bieden.

Activiteiten

Vrijwilligers krijgen bij Zorggroep Drenthe de kans zich op verschillende vlakken in te zetten. Hierbij kunt u denken aan het bieden van ondersteuning op de huiskamer, wandelen, hobbymatige activiteiten zoals bijvoorbeeld schilderen, tuinieren of muziek luisteren. Daarnaast is er een divers aanbod van diensten die wij kunnen aanbieden door de inzet van vrijwilligers. Zo zijn wij ook regelmatig op zoek naar vrijwilligers die aan de slag willen in het Grand Café of restaurant, de winkel of bibliotheek en gastvrouwen/-heren op één van onze locaties of chauffeurs voor de bus.

Begeleiding en onkosten

De afdeling welzijn verzorgt de coördinatie rondom het vrijwilligerswerk. Een contactpersoon op de afdeling waar de vrijwilliger werkzaam is verzorgt de begeleiding en geeft ondersteuning bij de uitvoering van de werkzaamheden. Er vindt regelmatig overleg plaats. Zorggroep Drenthe vindt het belangrijk dat de vrijwilliger zijn of haar kennis kan vergroten en biedt daarom de gelegenheid om deel te nemen aan scholingen of trainingen.
Gemaakte onkosten, zoals reiskosten en schrijfbenodigdheden worden door ons vergoed.

Verzekering

Tijdens vrijwilligerswerk kan een vrijwilliger ongewild schade aanrichten of zelf schade oplopen. Dan is het goed te weten dat Zorggroep Drenthe hiervoor verzekerd is.

Waardering

Natuurlijk doet u vrijwilligerswerk voor een ander, maar u krijgt er ook iets voor terug namelijk; waardering, het gevoel zinvol bezig te zijn, persoonlijke groei en sociale contacten.

Bent u enthousiast geworden of wilt u meer informatie?

Wij zijn regelmatig op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers, actuele vacatures vindt u hier maar ook naast deze specifieke vacature(s) zijn er vaak mogelijkheden. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met de afdeling welzijn van één van onze locaties.