Digitale sociale kaart

Middels onderstaande links vindt u praktische informatie, adressen, producten en diensten en handige links naar websites die u alles kunnen vertellen over o.a. zorg, welzijn, wonen en inkomen.

Actiz – Branchevereniging van zorgorganisaties
Alzheimer Nederland
Centraal Administratiekantoor (CAK)
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD) 
Inspectie voor de Gezondheidszorg
Landelijk Overleg Cliëntenraden (LOC)
Kies Beter
MEE Drenthe
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Netwerk Dementie Drenthe
Netwerk Palliatieve zorg
Sociale kaart Nederland
Zorgkantoor