Missie en visie

De missie van Zorggroep Drenthe is het bieden van een waardevol leven voor haar cliënten met respectvolle en kwalitatief hoogwaardige zorg- en dienstverlening. Cliënten zien kansen en ervaren ruimte voor hun welbevinden.

Een waardevol leven met respectvolle en kwalitatief hoogwaardige zorg- en dienstverlening.

Cliënten en hun naasten ervaren dat de zorg- en dienstverlening bij Zorggroep Drenthe op hoogwaardig niveau zijn geregeld zodat cliënten zolang mogelijk hun eigen leven kunnen leiden, betekenisvol kunnen zijn voor hun omgeving en waardering vinden.
De missie van Zorggroep Drenthe is vertaald in een visie waarin kernelementen van de zorg- en dienstverlening staan beschreven en waar nadrukkelijk ook de naasten van de cliënt zijn betrokken: een vertrouwde omgeving met respectvolle en kwalitatief hoogwaardige zorg, persoonlijke ontmoetingen en betekenisvolle ervaringen, die kleur geven aan het leven met naasten; ‘samen voor een moooie dag!’.

Het uitgangspunt van de zorg- en dienstverlening bij Zorggroep Drenthe is om cliënten zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten wonen. Waar nodig wordt ondersteuning geboden op maat door aanvullende (zorg)producten en diensten te leveren. Wanneer een verhuizing naar een woonzorglocatie van Zorggroep Drenthe echt noodzakelijk is, streeft Zorggroep Drenthe ernaar om samen de overgang van een leven zónder zorg naar een leven mét zorg zo onopvallend mogelijk op elkaar te laten aansluiten en een totaal zorgconcept mogelijk te maken. De aspecten wonen, welzijn en zorg worden in samenhang geleverd met veel ruimte voor persoonlijke aandacht, betrokkenheid en respect voor de leefgewoonten. Door respectvolle aandacht te hebben voor de cliënt als mens en de cliënt centraal te stellen wordt het fundament van respectvolle en kwalitatief hoogwaardige zorg- en dienstverlening gelegd. Cliënten kunnen bij Zorggroep Drenthe zichzelf zijn, en ontvangen daar waar gewenst ondersteuning van de zelfzorggewoontes en de eigen regievoering.

Kernwaarden

De kernwaarden van Zorggroep Drenthe moeten medewerkers in staat stellen de missie en visie te realiseren. De kernwaarden zijn: gastvrijheid, professionaliteit en positiviteit.
Waardevolle zorg is het uitgangspunt van het handelen van medewerkers van Zorggroep Drenthe.

  • 2117