Missie en visie

Het landschap van de ouderenzorg ontwikkelt zich de komende jaren in rap tempo. In Drenthe is sprake van een dubbele vergrijzing en ontgroening. De kwetsbaarheid van de ouderen neemt verder toe. Dit betekent dat wij nú stappen moeten zetten om in 2030 – en daarna – klaar te zijn voor de toekomst van de ouderenzorg. De norm ‘zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan’ vanuit het WOZO-programma van de overheid, is hierbij uitgangspunt. Binnen deze veranderingen in de ouderenzorg blijft onze missie leidend.

Missie
Onze bewoners en cliënten kunnen hun leven voortzetten op de manier zoals zij dat wensen. Dat doen wij door samen met het (ondersteunende) zorgnetwerk rond de bewoner en cliënt waardevolle zorg te bieden.

Visie
In 2030 wordt Zorggroep Drenthe gezien als koploper in de noodzakelijke transitie van de ouderenzorg.


Kernwaarden
Wij hebben de kernwaarden van onze organisatie geformuleerd. Deze waarden laten zien wat onze cultuur is en zijn als een kompas voor onze organisatie. Ze geven ons richting en focus in onze dagelijkse werkzaamheden. Wij willen ons daarnaast als organisatie herkenbaar en onderscheidend in de markt neerzetten naar onze (toekomstige) bewoners, cliënten en medewerkers.

Uniek
Wij hebben allen onze unieke persoonlijkheid, vaardigheden en talenten. Daarmee onderscheidt iedere medewerker zich in zijn, haar of diens bijdrage aan de organisatie én aan de persoonsgerichte zorg voor onze bewoners en cliënten; want onze bewoner en cliënt is óók uniek. Wij respecteren de eigenheid van elke collega, bewoner en cliënt.

Verbindend
Wij zijn open, begripvol en handelen met compassie (wat leidt tot betere relaties). Wij staan in verbinding met elkaar, met bewoners en cliënten – en hun naasten -, vrijwilligers, mantelzorgers en andere (zorg)aanbieders. Door binnen ons zorgnetwerk de krachten te bundelen en expertise te benutten, werken we continu aan de verbetering van zorg en dienstverlening.

Respectvol
Wij gaan integer, waardig en begripvol met elkaar om. Zo gaan wij ook om met onze bewoners, cliënten en alle betrokkenen. Respect voor elkaar vormt de basis voor een waardige zorg- en werkomgeving.