Kom ik in aanmerking?

Voor alle vormen van zorg thuis heeft u een indicatie nodig.

Aanvragen zorg thuis en de kosten

Hieronder wordt aangegeven waar u een indicatie voor zorg thuis kunt aanvragen en met welke kosten u rekening moet houden. De eigen bijdrage is afhankelijk van een aantal factoren, zoals uw inkomen, de hoeveelheid en soort zorg die u nodig hebt en de gemeente waarin u woont. Op de website van het CAK kunt u zelf uitrekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is voor de zorg die u thuis ontvangt. 

Het kan zijn dat uw indicatie en/of zorgbudget niet toereikend is om de zorg te ontvangen die u wenst. Naast uw budget kunt u zoveel zorg bijkopen als u wenst om de zorg helemaal op maat te maken. Mocht u (nog) geen indicatie hebben of niet in aanmerking komen voor een PGB, dan kunt u zorg thuis inkopen. Wij bespreken uw wensen en kijken samen met u naar de mogelijkheden.

Huishoudelijke zorg
Aanvragen bij: WMO-loket van uw gemeente
Kosten: U betaalt een eigen bijdrage voor de huishoudelijke zorg.

Verzorging en verpleging thuis
Aanvragen bij: Wijkverpleegkundige
Kosten: Verzorging en verpleging thuis wordt vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering.

Verzorgingshuiszorg thuis (VPT)
Aanvragen bij: CIZ
Kosten: Verzorgingshuiszorg thuis wordt vergoed door de WLZ; u betaalt een eigen bedrage (inkomensafhankelijk).

Modulair pakket thuis (MPT)
Aanvragen bij: CIZ
Kosten: Modulair pakket thuis wordt vergoed door de WLZ; u betaalt een eigen bijdrage (inkomensafhankelijk).

Specialistische verpleging
Aanvraag: Via huisarts/specialist ziekenhuis.
Kosten: Specialistische verpleging wordt vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering na verwijzing van uw huisarts of specialist.