Professionele adviesraad

Om integraal samen te werken en medewerkers in de directe zorg actief te betrekken bij (beleidsmatige) ontwikkelingen heeft de raad van bestuur eind 2020 een Professionele Adviesraad (PAR) in het leven geroepen. Het doel is om relatie tussen de vakgroepen, raad van bestuur en alle organisatieonderdelen te optimaliseren en de samenwerking met elkaar op te zoeken. 

De PAR voorziet de raad van bestuur, en daarmee de organisatie, van advies. De PAR richt zich niet alleen op de zorg maar geeft ook advies omtrent de ondersteunende diensten binnen de organisatie. De kernwaarden gastvrijheid, professionaliteit en positiviteit staan centraal voor het hoe en waarom binnen Zorggroep Drenthe. Van medewerkers wordt verwacht dat zij zich professioneel opstellen, deskundig zijn en over vijf competenties beschikken, vastgesteld door Zorggroep Drenthe. Deze competenties zijn: klantgericht, samenwerken, aanpassingsvermogen, resultaatgerichtheid en zelfontwikkeling.

Missie en visie van de PAR

Missie:
De PAR is een adviesorgaan voor de raad van bestuur. Zij vormt de inspirerende en motiverende schakel tussen de verzorgende-, verpleegkundige-, paramedische vakgroepen, ondersteunende diensten en raad van bestuur binnen Zorggroep Drenthe. De PAR kan gevraagd en ongevraagd advies geven over zaken die betrekking hebben op deze (vak)groepen. Dit alles om vanuit een integrale werkwijze de kwaliteit van zorg te verbeteren en bij te dragen aan het werkplezier van medewerkers. Samen voor een moooie dag!

Visie:
De PAR wil vanuit verzorgend, verplegend en paramedisch optiek adviezen geven aan de raad van bestuur ter ondersteuning van de beleidsontwikkeling en kwaliteit van cliëntgerichte zorg. Daarnaast is het van belang dat de verzorgende, verpleegkundige en paramedische vakgroepen binnen Zorggroep Drenthe zich sterker kunnen positioneren, profileren en professionaliseren.

Contact
In contact komen met de PAR? Zij zijn bereikbaar per mail via: par@zorggroepdrenthe.nl