Informatie voor verwijzers

Door de invoering van de Wet langdurige zorg, het wegvallen van veel verzorgingshuizen en de wens om ouderen langer in hun eigen woonomgeving te laten verblijven wordt de roep om een sterkere samenwerking tussen huisarts en specialist ouderengeneeskunde steeds groter. In deze samenwerking is de huisarts de regievoerder. Het gaat primair om zijn/haar patiënt die steeds kwetsbaarder wordt.

Door samen te werken kunnen we eerder de juiste zorg bieden aan alle patiënten in en rondom de woonzorgcentra van Zorggroep Drenthe. Wanneer de huisarts bijvoorbeeld ziet dat iemand naast medische zorg ook behoefte heeft aan andere hulp, dan kan de huisarts op de mogelijkheden van Zorggroep Drenthe wijzen. Ook kan hij/zij zelf de expertise van een discipline van Zorggroep Drenthe inschakelen bij de zorg of behandeling van zijn/haar patiënt.

In deze brochure worden de mogelijkheden om samen te werken met Zorggroep Drenthe voor de huisarts op een rijtje gezet.