Stichting Vrienden

De Stichting Vrienden van Zorggroep Drenthe wil het leven van bewoners in haar zorgcentra aangenamer maken. De doelstelling van de Vriendenstichting is: tegemoet komen aan wensen en behoeftes die niet betaald kunnen worden uit het reguliere, steeds krapper wordende zorgbudget. U kunt hierbij denken aan een financiële bijdrage aan uitstapjes of de aanschaf van apparatuur.

Voor 2019 hebben wij ons als doel gesteld om voor iedere locatie van Zorggroep Drenthe een 'Stichting Vrienden' op te richten met een eigen bestuur.

Zodra de 'Stichting Vrienden' van de betreffende locatie is opgericht kunt u onderstaand rechtstreeks naar de gewenste locatie klikken.

Goed om te weten is, dat de Belastingdienst de stichting heeft erkend als een ANBI-instelling, dat wil zeggen een Algemeen nut beogende instelling. Een vriend van de stichting (donateur) kan giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de door de Belastingdienst gestelde regels). Ook hoeft de stichting zelf geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen.

Steun ons

Met uw donatie zorgen wij samen met de ruim 400 vrijwilligers van Zorggroep Drenthe voor net dat beetje meer.