Duurzaam ondernemen

Op verschillende manieren proberen wij duurzaam te ondernemen en rekening te houden met het milieu.

Duurzame energie (met Groengarant)
Wij gebruiken duurzame energie van Vattenfall, daarmee verduurzamen we niet alleen onze bedrijfsvoering, maar dragen we ook bij aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen.

Met het product GroenGarant verduurzamen wij energie door middel van garanties van oorsprong (GVO’s), die gekoppeld zijn aan elektriciteit die wordt opgewekt met behulp van waterkrachtcentrales. Door gebruik te maken van de stroomsnelheid van water, kan Vattenfall via een turbine elektriciteit opwekken. In Nederland heeft Vattenfall twee waterkrachtcentrales, in Maurik en Alphen. Het moederbedrijf Vattenfall AB exploiteert maar liefst ruim honderd waterkrachtcentrales.

Zonnepanelen
Op het Centraal Bureau en onze eigen locaties (met uitzondering van De Vijverhof en Messchenstaete) zijn zonnepanelen geplaatst. In totaal hebben wij 2204 zonnepanelen en deze leveren samen 562.020 WP.

Warmte-krachtkoppeling
Bij De Vijverhof en Symphonie hebben wij een warmte-krachtkoppeling. Warmte-krachtkoppeling of cogeneratie staat voor het gelijktijdig opwekken van warmte en kracht. De energie is afkomstig van een verbrandingsmotor of gasturbine en wordt meestal aangewend om een generator aan te drijven die op zijn beurt elektriciteit opwekt. 

Clean Advantage-programma
Voor onze Wijkverpleging en Technische Dienst rijden er auto’s van Zorggroep  rond in Drenthe. Daarom werken wij mee aan het 'Clean Advantage-programma'. Het Clean Advantage-programma compenseert automatisch voor kooldioxide en andere broeikasgassen (koolstofdioxide-equivalent of CO2e) door te investeren in grootschalige herbebossing, alternatieve energie, biomassa en andere projecten – regionaal en wereldwijd. Naast deze projecten werken zij samen met de Arbor Day Foundation om bomen te planten en hun gecertificeerde CO2-reductieprojecten te ondersteunen.