Duurzaam ondernemen

Op verschillende manieren proberen wij duurzaam te ondernemen en rekening te houden met het milieu.

Duurzame energie (met Groengarant)
Wij gebruiken duurzame energie van Nuon, daarmee verduurzamen we niet alleen onze bedrijfsvoering, maar dragen we ook bij aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen.

Met het product GroenGarant verduurzamen wij energie door middel van garanties van oorsprong (GVO’s), die gekoppeld zijn aan elektriciteit die wordt opgewekt met behulp van waterkrachtcentrales. Door gebruik te maken van de stroomsnelheid van water, kan Nuon via een turbine elektriciteit opwekken. In Nederland heeft Nuon twee waterkrachtcentrales, in Maurik en Alphen. Het moederbedrijf Vattenfall exploiteert maar liefst ruim honderd waterkrachtcentrales.

Clean Advantage-programma
Voor onze Thuiszorg en Technische Dienst rijden er veel Zorggroep Drenthe auto's rond in Drenthe. Daarom werken wij mee aan het 'Clean Advantage-programma'. Het Clean Advantage-programma compenseert automatisch voor kooldioxide en andere broeikasgassen (koolstofdioxide-equivalent of CO2e) door te investeren in grootschalige herbebossing, alternatieve energie, biomassa en andere projecten – regionaal en wereldwijd. Naast deze projecten werken zij samen met de Arbor Day Foundation om bomen te planten en hun gecertificeerde CO2-reductieprojecten te ondersteunen.