Vacature cliëntenraden

Leden voor de centrale en lokale cliëntenraden - bij Zorggroep Drenthe

Uren: Minimaal 2 en maximaal 3 uren per week
Startdatum functie: per direct
Salaris: -
Arbeidsovereenkomst: -

Functiebeschrijving
De missie van Zorggroep Drenthe is het bieden van een waardevol leven voor haar bewoners en cliënten met respectvolle kwalitatieve zorg- en dienstverlening. Bewoners en cliënten zien kansen en ervaren ruimte voor hun welbevinden. Gaan voor een moooie dag! Dat is wat ons drijft bij Zorggroep Drenthe. De cliëntenraad speelt hierin een belangrijke rol. Zij heeft een duidelijke, zichtbare positie in de organisatie. Zij geeft onze bewoners en cliënten een stem en komt op voor hun belangen. Hierdoor draagt de cliëntenraad bij aan betere zorg.

Zorggroep Drenthe kent een centrale cliëntenraad, welke overleg voert met de raad van bestuur over locatie overstijgende en strategische zaken. De centrale cliëntenraad bestaat uit de voorzitters van de lokale vertegenwoordigde cliëntenraden. Daarnaast kent Zorggroep Drenthe vijf lokale cliëntenraden, welke overleg voeren met de betrokken teamcoördinator. Zij behartigen de belangen van bewoners en cliënten binnen de genoemde locatie(s), zo ook het thuiszorggebied horend bij deze locatie en denken mee over de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening.

Als lid van één van de raden vervult u de volgende functies:
De antenne;

 • Doordat u in gesprek bent met bewoners en cliënten, ziet, voelt en proeft u de sfeer in de organisatie, biedt u een luisterend oor, hoort u klachten en wensen. Deze maakt u bespreekbaar tijdens de overlegvergaderingen.

De tolk;

 • U vertaalt de wensen en behoeften van de bewoners en cliënten in gesprek met de organisatie;
 • U informeert bewoners en cliënten over activiteiten uit de centrale - en lokale cliëntenraad;
 • U communiceert met bewoners en cliënten en hun vertegenwoordigers.

De adviseur;

 • U adviseert de organisatie gevraagd en ongevraagd met als doel de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te verbeteren.

Functie-eisen
Wilt u meepraten over de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening, dan bent u van harte welkom in de cliëntenraad. Van leden van de centrale en lokale cliëntenraad wordt verwacht dat zij:

 • Geïnteresseerd zijn in de ouderenzorg, VVT-zorg en in de zorg aan cliënten en bewoners van Zorggroep Drenthe;
 • Bekend zijn met Zorggroep Drenthe als bewoner, cliënt, vertegenwoordiger of vrijwilliger;
 • In staat zijn tot gemeenschappelijke belangenbehartiging van onze bewoners en cliënten;
 • Een kritische, positieve, open houding hebben;
 • Een evenwichtige, doortastende, constructieve en flexibele instelling hebben;
 • In staat zijn om tactvol en standvastig op te treden;
 • Bereid zijn om tenminste 8 (lokale cliëntenraad) tot 12 (centrale cliëntenraad) uren per maand te besteden aan de werkzaamheden van de cliëntenraad, zoals overleggen, het onderhouden van contacten en het voorbereiden van contactmomenten;
 • Bereid zijn om scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap en ontwikkelingen in de ouderenzorg en VVT-sector;
 • Woonachtig zijn in de regio van Zorggroep Drenthe.

Overige informatie
Wij zijn op zoek naar cliëntenraadsleden voor:

 • Spectrum in Beilen;
 • De Vijverhof in Assen;
 • Mozaiek in Zuidlaren, waaronder een lid die als voorzitter zitting neemt in de Centrale Cliëntenraad;
 • De Noorderkroon/Symphonie in Roden/Eelde, waaronder een lid die als voorzitter zitting neemt in de Centrale Cliëntenraad;

Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u uw belangstelling kenbaar maken bij Anneke Walda, ambtelijk secretaris. Zij is bereikbaar via telefoonnummer: 0592 - 33 12 32 of per e-mail: a.walda@zorggroepdrenthe.nl