Campagnes werken in de (ouderen)zorg

Landelijke campagne 'Ik Zorg'
Werken in de sector Zorg & Welzijn is zoveel meer dan vaak wordt gedacht. De campagne ‘Ik Zorg’ is een samenwerking van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en branche-, beroeps-, werknemers- en werkgeversorganisaties in de sector Zorg & Welzijn. Doel van de campagne is meer mensen enthousiast maken en houden voor werk in deze sector.

In deze campagne staan medewerkers uit de sector Zorg & Welzijn centraal. Met de slogan 'Ik Zorg' vertellen ze wat ze doen, waar ze trots op zijn en wat ze willen dat anderen weten over werken in de zorg en welzijn. Zo zien mensen buiten de sector dat dit zoveel meer is dan dat je wellicht denkt.

Wij dragen deze campagne een warm hart toe!

  • 1683

Wij zijn trotse deelnemer aan de campagne ‘Werken in de ouderenzorg. Dat zit in je.’ Werken in de ouderenzorg kampt met een negatief imago. Veel mensen hebben geen realistisch beeld over het werken in de ouderenzorg. Daardoor wordt het steeds moeilijker om verpleegkundigen en verzorgenden te vinden voor de ouderenzorg. Terwijl medewerkers die werken met ouderen juist ook de mooie kanten van het werk zien en hart hebben voor ouderen. Daarnaast groeit het aantal ouderen in Noord-Nederland de komende jaren flink. Het is daarom belangrijk dat er genoeg en goede medewerkers naar de sector worden geleid.
ZorgpleinNoord (werkgeversorganisatie in Noord-Nederland) bracht vijftien zorgorganisaties bij elkaar om een imago- en wervingscampagne op te zetten voor de ouderenzorg in Noord-Nederland.

Werken in de ouderenzorg. Dat zit in je.
Vijftien medewerkers uit de ouderenzorg zetten mensen aan het denken over de belangrijke en mooie rol die je als medewerker in de ouderenzorg kunt vervullen. Je leest er alles over op de website www.ouderzorgzitinje.nl en de Facebook-pagina ‘Ouderzorg zit in je'. De aandacht en zorg die jij later wilt ontvangen, kun je nu aan anderen al geven. Wanneer een geïnteresseerde in actie wil komen, zijn er meeloopdagen, werk-leertrajecten maar ook vacatures te zien op de website. De campagne zal gecoördineerd worden door ZorgpleinNoord en het komend jaar zich vooral op online en sociale kanalen richten.

Wat heeft Zorggroep Drenthe jou te bieden
Bij Zorggroep Drenthe worden met enige regelmaat meeloopdagen georganiseerd. wanneer er data bekend zijn, dan lees je daar hier meer over.  Daarnaast hebben wij verschillende leer-werk trajecten en uiteraard hebben we doorlopend openstaande vacatures.

De deelnemende organisaties zijn: Thuiszorg het Friese Land, Meriant, de Hoven, Zonnehuisgroep, Patyna, Zorggroep Tangenborgh, Kwadrant Groep, Noorderbreedte, Treant, Zorggroep Meander, Zorggroep Drenthe, Oosterlengte, Icare, Zorggroep Drenthe, Burg. Julstingatehuis en Interzorg.

Wil je meer weten? Kijk dan op www.ouderenzorgzitinje.nl
Of op www.facebook.com/ouderenzorgzitinje