Aandacht voor studieproject in artikel Actiz

Ook aandacht voor ons studieproject ZorgSaam in een artikel van onze branchevereniging Actiz. 'Het aantal ouderen neemt de komende decennia sterk toe, maar het aantal medewerkers dat in de zorg werkt niet. Als we in 2040 zorg willen geven aan onze ouderen op dezelfde manier als nu, dan moet 1 op 4 Nederlanders werken in de zorg. Dat is niet realistisch. 

Naast het voorkomen van zorg, anders werken, innovatie en technieken om zorg efficiënter te organiseren, richt de ouderenzorg zich ook op andere doelgroepen die inzetbaar zijn. Zoals zorgmedewerkers uit het buitenland. In het hele land zijn hiervoor diverse initiatieven gestart, ActiZ licht er drie uit.'

Klik hier om het artikel helemaal te lezen.