Verpleeghuiszorg

Verpleeghuiszorg biedt een antwoord op complexe zorgvragen. Het gaat dan om grotere beperkingen waarvoor meer uitgebreide zorg of verpleging nodig is. Bij Zorggroep Drenthe vinden wij het belangrijk dat, ook als u uitgebreide zorg nodig heeft, u zo comfortabel mogelijk kan wonen en leven. Wij bieden ruime appartementen van minimaal 35 m2 met eigen badkamer en keuken.

Vormen van verpleeghuiszorg

Vormen van verpleeghuiszorg die in de Vijverhof, Mozaiek, Spectrum en Symphonie wordt verleend zijn:

Somatische verpleeghuiszorg
Verpleeghuiszorg die wordt verleend aan cliënten met lichamelijke problemen en beperkingen, heet somatische zorg. U wordt tijdens het verblijf in het verpleeghuis waar nodig ondersteund bij het uitvoeren van de zelfverzorging en de dagelijkse activiteiten.

Psychogeriatrische verpleeghuiszorg

Een andere groep wordt bij het stijgen van de leeftijd geconfronteerd met geestelijke achteruitgang, zoals Dementie. Dan is er psychogeriatrische zorg nodig.

De locaties de Vijverhof en Symphonie beschikken ook over een BOPZ afdeling. Dit zijn de zogenaamde beschermde afdelingen.

Zorggroep Drenthe participeert in het Netwerk Dementie Drenthe.

Behandeldienst

Voor de verpleeghuiszorg heeft Zorggroep Drenthe een eigen behandeldienst waarin goede zorg, begeleiding en behandeling onze speciale aandacht hebben.

Multidisciplinair team

Tijdens de opname ontvangt u vanuit een multidisciplinair team de verzorging en begeleiding die u nodig heeft. Het multidisciplinair team bestaat uit een verpleegkundige, een verzorgende, een psycholoog, maatschappelijk werk en een arts.

Er is altijd wat te doen

U kunt gebruik maken van onze faciliteiten, zoals de kapper, pedicure en de winkel en kunt deelnemen aan de activiteiten die in de locaties worden georganiseerd.

Meer informatie

Voor verpleeghuiszorg is een indicatie nodig. Wilt u meer informatie over verpleeghuiszorg of heeft u vragen, dan kunt u bellen met de afdeling maatschappelijk werk: T. 0592-331232 of u vul het contactformulier in.

Download hier de brochure verpleeghuiszorg.