Verpleeghuiszorg

Verpleeghuiszorg biedt een antwoord op complexe zorg- en/of behandelvragen. Het gaat dan om grotere beperkingen waarvoor meer multidisciplinaire zorg door verschillende zorgverleners en behandelaren nodig is. Bij Zorggroep Drenthe vinden wij het belangrijk dat, ook als u multidisciplinaire zorg nodig heeft, u zo comfortabel mogelijk kunt wonen en leven. Wij bieden ruime appartementen van minimaal 31 m2 met eigen badkamer en keuken.

Vormen van verpleeghuiszorg

Vormen van verpleeghuiszorg die in De Vijverhof, Mozaiek, Spectrum en Symphonie worden verleend zijn:

Somatische verpleeghuiszorg
Verpleeghuiszorg die wordt verleend aan cliënten met lichamelijke problemen en beperkingen heet somatische zorg. U wordt tijdens het verblijf in het verpleeghuis waar nodig ondersteund bij het uitvoeren van de zelfverzorging en de dagelijkse activiteiten. Daarnaast is behandeling mogelijk door verschillende behandeldisciplines.

Psychogeriatrische verpleeghuiszorg

Dit is verpleeghuiszorg die geleverd wordt aan cliënten die bij het stijgen van de leeftijd geconfronteerd worden met geestelijke achteruitgang, zoals Dementie. U wordt tijdens het verblijf in het verpleeghuis waar nodig ondersteund bij het aanbrengen van structuur in de dag. Ook is er bij psychogeriatrische zorg het grootste gedeelte van de dag een medewerker in de directe nabijheid aanwezig. Groepswonen behoort hierbij tot de mogelijkheden door gezamenlijk gebruik te maken van een huiskamer.

De locaties De Vijverhof en Symphonie beschikken ook over een afdeling die is ingericht met betrekking tot de Wet Zorg en Dwang. Dit zijn de zogenaamde beschermde afdelingen. Zorggroep Drenthe streeft naar een zo groot mogelijk gevoel van vrijheid voor haar cliënten.

Behandeldienst

Voor de verpleeghuiszorg heeft Zorggroep Drenthe een eigen behandeldienst waarin zorg, begeleiding en behandeling onze speciale aandacht hebben.

Multidisciplinair team

Tijdens de opname ontvangt u vanuit een multidisciplinair team de verzorging, begeleiding en behandeling waar u behoefte aan heeft en die u nodig heeft. De eerst verantwoordelijke verzorgende (EVV-er) die aan u is toegewezen coördineert en bewaakt de multidisciplinaire zorgverlening en is het aanspreekpunt voor u en uw naasten.

Er is altijd wat te doen

U kunt gebruik maken van onze faciliteiten, zoals bijvoorbeeld de kapper, pedicure en de winkel en kunt deelnemen aan de activiteiten die in de locaties worden georganiseerd. Daarnaast kunt u deelnemen aan specifieke activiteiten gericht op welzijn en dagbesteding, passend bij uw indicatie en uw behoefte.

Meer informatie

Voor verpleeghuiszorg is een indicatie nodig. Wilt u meer informatie over verpleeghuiszorg of heeft u vragen, dan kunt u bellen met het Zorgservicebureau: T. 0592-30 57 65 of het contactformulier invullen.