Aanmelden

Doorgaans zal de huisarts, het transferbureau van het ziekenhuis of de wijkverpleegkundige u doorverwijzen voor tijdelijk verblijf. Daarna zal gekeken worden wat voor soort tijdelijke zorg u nodig heeft.

Indien u voldoende hersteld bent om terug te kunnen keren naar uw eigen woonomgeving, ondersteunen we u bij deze terugkeer. Wanneer er een andere vorm van zorg of ondersteuning wenselijk is, gaan we hierover persoonlijk met u in gesprek.

Kom ik in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor tijdelijk verblijf geldt allereerst dat er sprake moet zijn van een verblijf met een tijdelijk karakter die gericht is op terugkeer naar de eigen woonomgeving. Tijdelijk verblijf is niet bedoeld als crisisopvang of voorportaal voor opname in een verpleeghuis. Terugkeer naar de eigen woonomgeving is daarom één van de belangrijkste criteria. Daarnaast is hiervoor vaak een beschikking of verwijzing nodig. Voor herstelgerichte zorg is een verwijzing nodig van de huisarts of arts in het ziekenhuis. Voor tijdelijk verblijf in verband met ontlasting van de mantelzorger(s) is een beschikking van de gemeente nodig. Overigens mag er geen sprake zijn van actieve psychische- of verslavingsproblematiek. Gasten moeten in staat zijn regie te voeren en zelfstandig gebruik te kunnen maken van bijvoorbeeld de alarmering (zusteroproep-systeem).

Wilt u meer informatie over Zorghotel Assen en onze zorg- en dienstverlening? Neem dan contact op met het Zorgservicebureau. Zij helpen u graag met het vinden van een passende oplossing. Bel T. 0592-30 57 65 of vul het contactformulier in.