Dementie

Cliënten met dementie hebben een beschermde leefomgeving nodig waar ze zich geborgen en vertrouwd voelen. Met passende, intensieve zorg en begeleiding. Het is belangrijk dat onze cliënten een eigen, herkenbare plek bewonen waar ze een zo aangenaam mogelijk leven kunt leiden. Ook vinden wij het belangrijk dat cliënten zich op deze plek samen met hun familie kunnen terugtrekken.

Waar kunnen clienten met dementie terecht?

Zorggroep Drenthe biedt in Mozaiek, Spectrum (Wester Es), de Vijverhof en Symphonie deze fijne en toegewijde zorg in een prettige, kleinschalige en veilige woonomgeving. De Vijverhof en Symphonie heeft ook een BOPZ afdeling. Dit is een beschermde afdeling.  

Behandeldienst

Voor de verpleeghuiszorg heeft Zorggroep Drenthe een eigen behandeldienst waarin goede zorg, begeleiding en behandeling onze speciale aandacht hebben. De behandeldienst bestaat uit; specialist ouderengeneeskundige, physician assistant, praktijkverpleegkundige ouderenzorg, psychologen, maatschappelijk werk, casemanager dementie en een specialistisch team.
Zij werken nauw samen aan de hand van het individuele zorg- en behandelplan voor de cliënt met dementie. In het individuele zorg- en behandelplan staan de afspraken die met u en/of uw familielid zijn gemaakt over de zorgverlening. 

Multidisciplinair team

De zorgverlening voor onze cliënten met dementie vindt plaats vanuit een multidisciplinair team. Naast de behandeldienst dementie maken ook verzorgenden en verpleegkundigen deel uit van dit team. 

Zorggroep Drenthe participeert in het Netwerk Dementie Drenthe.