Dementie

Cliënten met dementie hebben een beschermde leefomgeving nodig waar ze zich geborgen en vertrouwd kunnen voelen met passende, intensieve zorg en begeleiding. Het is belangrijk dat onze cliënten een eigen, herkenbare plek bewonen waar ze een zo aangenaam mogelijk leven kunnen leiden en waar hun zelfbeschikkingsrecht zo veel mogelijk wordt gerespecteerd. Ook vinden wij het belangrijk dat cliënten zich op deze plek samen met hun naaste(n) kunnen terugtrekken.

Welzijn

De gezamenlijke ruimten op de verpleegafdelingen zijn zo veel als mogelijk afgestemd op de belevingswereld van de cliënten. Het grootste gedeelte van de dag is een medewerker in de directe nabijheid aanwezig. Cliënten kunnen daarnaast deelnemen aan specifieke activiteiten gericht op welzijn en dagbesteding, passend bij de indicatie en de persoonlijke behoefte.

Waar kunnen cliënten met dementie terecht?

Zorggroep Drenthe biedt in Mozaiek, Spectrum (Wester Es), De Vijverhof en Symphonie deze fijne en toegewijde zorg in een prettige, kleinschalige en veilige woonomgeving. De locaties De Vijverhof en Symphonie beschikken ook over een afdeling die is ingericht met betrekking tot de Wet Zorg en Dwang. Dit zijn de zogenaamde beschermde afdelingen. Zorggroep Drenthe streeft naar een zo groot mogelijk gevoel van vrijheid voor haar cliënten.  

Behandeldienst

Voor de verpleeghuiszorg heeft Zorggroep Drenthe een eigen behandeldienst waarin zorg, begeleiding en behandeling onze speciale aandacht hebben. 

Zorggroep Drenthe participeert in het Netwerk Dementie Drenthe.