Behandeldienst

Zorggroep Drenthe biedt verschillende vormen van zorg en behandeling voor verzorgingshuiszorg (is WLZ-zorg waar de medische verantwoordelijkheid bij de huisarts ligt), verpleeghuiszorg (is WLZ-zorg waar de medische verantwoordelijkheid bij de Specialist Ouderengeneeskunde ligt), eerstelijnsverblijf en thuiszorg. Voor de verpleeghuiszorg heeft Zorggroep Drenthe een eigen behandeldienst waarin goede zorg, begeleiding en behandeling gericht op uw wensen onze speciale aandacht hebben. Het afstemmen van de zorgverlening gebeurt met u en/of uw naaste(n), verschillende disciplines om de best passende zorg en behandeling te kunnen verlenen.

Somatische verpleeghuiszorg wordt geboden binnen de locaties De Vijverhof in Assen, Symphonie (Else van der Laanhuis) in Eelde, Mozaiek in Zuidlaren en Spectrum (Wester Es) in Beilen.

Psychogeriatrische (PG) Verpleeghuiszorg wordt geboden binnen de locaties De Vijverhof in Assen en Symphonie (Else van der Laanhuis) in Eelde, Mozaiek in Zuidlaren en Spectrum (Wester Es) in Beilen, waarvan De Vijverhof en Symphonie ook beschikken over een afdeling die is ingericht met betrekking tot de Wet Zorg en Dwang (WZD). Dit zijn de zogenaamde beschermde afdelingen. Zorggroep Drenthe streeft naar een zo groot mogelijk gevoel van vrijheid voor haar cliënten.

De volgende disciplines vallen o.a. onder de behandeldienst:

Medische vakgroep
Leden van de medische vakgroep zijn de specialist ouderengeneeskunde, basisartsen, verpleegkundig specialist (VS), physician assistent (PA), praktijkverpleegkundige ouderenzorg en gespecialiseerde huisarts.

Specialist ouderengeneeskunde
De specialist ouderengeneeskunde heeft de medische eindverantwoordelijkheid en is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de WZD. De specialist ouderengeneeskunde kan op verzoek van de huisarts consulten vanuit de behandeldienst inzetten voor een cliënt van de huisartsenpraktijk.

Praktijkverpleegkundige ouderenzorg
De praktijkverpleegkundige ouderenzorg is gespecialiseerd in wondzorg en diabeteszorg.

Paramedische vakgroep
Leden van de paramedische vakgroep zijn de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en diëtist. Zij werken op verwijzing van de artsen, VS of de PA van de medische vakgroep.

Psychosociale vakgroep
Leden van de psychosociale vakgroep zijn de psycholoog, gedragswetenschapper, medisch maatschappelijk werk en geestelijk verzorger.

Psycholoog
De psycholoog doet onderzoek naar gedrag of stemming van de cliënt. Daarnaast ondersteunt de psycholoog de naasten en het zorgteam in het omgaan met de cliënt met een psychogeriatrische aandoening, o.a. met omgangsadviezen. De psycholoog ondersteunt de arts in het uitvoeren van de WZD.

Medisch maatschappelijk werk
Een medisch maatschappelijk werker (MMW) begeleidt en adviseert cliënten en diens naasten bij psychosociale (zoals bijvoorbeeld relaties), emotionele (zoals bijvoorbeeld rouw) en materiële (zoals bijvoorbeeld financiële zaken) vraagstukken. De MMW kan een schakel zijn tussen de cliënt, familie en andere hulpverleners.

Geestelijk verzorger
Een geestelijk verzorger kan de cliënt en diens naasten ondersteuning bieden op het gebied van zingeving en religie. Ook kan de geestelijk verzorger een rol spelen bij rouwverwerking of morele en/of ethische vraagstukken. De cliënt en/of naaste kan de geestelijk verzorger zelf benaderen, er is geen verwijzing nodig.