Kosten en regelgeving

Heeft u van het CIZ een indicatie ‘Verblijf’ en komt u wonen in een van onze woonzorgcentra dan betaalt u vanuit de Wlz (Wet Langdurige Zorg) een eigen bijdrage. De eigen bijdrage die u betaalt hangt o.a. af van uw (verzamel)inkomen. Dit wordt geregeld via het CAK, het Centraal Administratie Kantoor. Heeft u vragen over de eigen bijdrage? Kijk op www.hetcak.nl of bel naar 0800 - 0087.

Bereken hier uw eigen bijdrage.

Zijn er nog meer kosten in het woonzorgcentrum?

Voor bepaalde activiteiten, die in het verzorgingshuis georganiseerd worden, kan een eigen bijdrage gevraagd worden. Het is mogelijk om op uw eigen verzoek extra dienstverlening af te nemen, zoals meer huishoudelijke hulp per week of meer uren zorgverlening, deze kosten komen voor uw eigen rekening wanneer uw indicatie niet toereikend is.

Verzekeringen in het verzorgingshuis

Bij uw verhuizing naar het woonzorgcentrum regelt u in principe zelf uw WA- en inboedelverzekering. Indien nodig kan Zorggroep Drenthe dit voor u regelen. Tijdens het intakegesprek komt dit aan de orde en kunt u uw keuze kenbaar maken.