Kosten en regelgeving

Heeft u van het CiZ een indicatie ‘Verblijf’ en komt u wonen in een van onze verzorgingshuizen dan betaalt u vanuit de Wlz (Wet Langdurige Zorg) een eigen bijdrage. De eigen bijdrage die u betaalt hangt o.a. af van uw (verzamel)inkomen. Dit wordt geregeld via het CAK, het Centraal Administratie Kantoor. Heeft u vragen over de eigen bijdrage? Kijk op www.hetcak.nl of bel naar 0800 - 0087.

Bereken hier uw eigen bijdrage.

Zijn er nog meer kosten in het verzorgingshuis?

Voor bepaalde activiteiten, die in het verzorgingshuis georganiseerd worden, kan een eigen bijdrage gevraagd worden. Ook extra gevraagde dienstverlening, zoals meer huishoudelijke hulp per week of meer uren zorgverlening, die niet uit de Wlz bekostigd wordt, komt voor u eigen rekening.

Verzekeringen in het verzorgingshuis

Zorggroep Drenthe heeft voor cliënten die in een verzorgingshuis of verpleeghuis verblijven een collectieve verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) en inboedel geregeld. U betaalt hiervoor een kleine eigen bijdrage.
Mocht u er voor kiezen om zelf een WA- of inboedelverzekering af te sluiten, dan kunt u dit kenbaar maken bij het intakegesprek.