Tijdelijk verblijf

Tijdelijk verblijf wordt aangeboden voor mensen die voor een korte periode zorg en ondersteuning nodig hebben, met de bedoeling daarna weer naar de eigen woonomgeving terug te keren. U kunt daarbij denken aan de volgende situaties:

Medisch geïndiceerd verblijf

Het kan voorkomen dat mensen die thuis wonen en ondanks eventuele beperkingen zich nog kunnen redden, eventueel met zorg vanuit de thuiszorg. Door omstandigheden zoals griep, na een val, door een behandeling of welke andere reden ook kan het dan nodig zijn tijdelijk verblijf te regelen. In deze gevallen moet de reële verwachting zijn dat terugkeer naar huis op korte termijn weer mogelijk is. De huisarts speelt hierin een belangrijke rol. De huisarts bepaalt of er sprake is van medisch geïndiceerd kortdurend/tijdelijk verblijf.

Respijtzorg

Veel mensen zijn thuis afhankelijk van zorg van hun partner, familie of vrienden. Dit noemen we mantelzorg. Als de mantelzorg tijdelijk uitvalt vanwege vakantie of ziekte, kan tijdelijk verblijf uitkomst bieden.

Het kan ook zijn dat de mantelzorg doorlopend zwaar belast is. In dat geval kan tijdelijke ontlasting van de mantelzorg, door een kortdurende periode van verblijf een oplossing zijn om de mantelzorger te ontlasten (respijt te geven).

Herstelzorg na ziekenhuisopname

Bent u in het ziekenhuis behandeld en mag u van het ziekenhuis weer naar huis, maar denkt u zich thuis nog niet te kunnen redden? Dan is tijdelijk verblijf wellicht een optie. Tijdens het tijdelijk verblijf kunt u verder op krachten komen om aan uw herstel te werken. Eventueel met behulp van een fysiotherapeut of andere behandelaren.