Kosten en regelgeving

Heeft u van het CiZ een indicatie ‘Verblijf’ voor verpleeghuiszorg en komt u wonen in een van onze verpleeghuizen dan betaalt u vanuit de Wet langdurige zorg een eigen bijdrage. De eigen bijdrage die u betaalt hangt o.a. af van uw (verzamel)inkomen. Dit wordt geregeld via het CAK, het Centraal Administratie Kantoor. Heeft u vragen over de eigen bijdrage? Kijk op www.hetcak.nl of bel naar 0800 - 0087.

Zijn er nog meer kosten in het verpleeghuis?

Voor bepaalde activiteiten, die in het verpleeghuis georganiseerd worden, kan een eigen bijdrage gevraagd worden. Ook extra gevraagde dienstverlening, zoals meer uren zorgverlening die niet uit de Wlz bekostigd wordt, komt voor u eigen rekening.

Verzekeringen in het verpleeghuis

Zorggroep Drenthe heeft voor cliënten die in een verzorgingshuis of verpleeghuis verblijven een collectieve verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) en inboedel geregeld. U betaalt hiervoor een kleine eigen bijdrage. Mocht u er voor kiezen om zelf een WA- of inboedelverzekering af te sluiten, dan kunt u dit kenbaar maken bij het intakegesprek.