Zorgmogelijkheden

Als u een appartement huurt en er is een zorgvraag, dan krijgt u (thuis)zorg van Zorggroep Drenthe. U heeft hiervoor een indicatie nodig van onze wijkverpleegkundige, maar u kan (extra) zorg ook zelf inkopen. 

Zorgmogelijkheden

Wij bieden verschillende vormen van zorgverlening, van helpen bij het wassen en aankleden tot specialistische zorg. Ook kan huishoudelijke hulp worden geboden. Heeft u een zorgvraag dan zorgen wij er voor dat de hulp zo snel mogelijk wordt ingezet.

De zorgverlening wordt geboden vanuit de locatie waar u woont. Ook als de zorgbehoefte toeneemt kunt u bij ons blijven wonen.

Zorg op basis van een indicatie

U kunt zorg ontvangen als u een indicatie heeft van de wijkverpleegkundige. In de indicatie staat beschreven welke zorg of hulp u nodig hebt en de omvang daarvan. Wilt u een indicatie aanvragen dan kunt u terecht bij onze wijkverpleegkundige via T. 0592-331232 of u vult het contactformulier in.

Zelf u zorgvoorzieningen inkopen

Het kan zijn dat uw indicatie en/of zorgbudget niet toereikend is om die zorg te ontvangen die u wenst. Naast uw zorgbudget, kunt u zoveel zorg bijkopen als u wenst. Deze zorg koopt u in bij Zorggroep Drenthe. Ook als u (nog) geen indicatie heeft of niet in aanmerking komt voor een PGB, kunt u zorg van Zorggroep Drenthe inkopen. Wij overleggen met u uw wensen en kijken samen naar de mogelijkheden.