Zorgmogelijkheden

Als u een appartement huurt en er is een zorgvraag, dan krijgt u (thuis)zorg van Zorggroep Drenthe. U heeft hiervoor een indicatie nodig van onze wijkverpleegkundige, maar u kan (extra) zorg ook zelf inkopen. 

Zorgmogelijkheden

Wij bieden verschillende vormen van zorgverlening, van helpen bij het wassen en aankleden tot specialistische zorg. Ook kan huishoudelijke hulp worden geboden. Heeft u een zorgvraag dan zorgen wij er voor dat de hulp zo snel mogelijk wordt ingezet.

Zorg op basis van een indicatie

U kunt zorg ontvangen als u een indicatie heeft van de wijkverpleegkundige. In de indicatie staat beschreven welke zorg of hulp u nodig hebt en de omvang daarvan. Wilt u een indicatie aanvragen dan kunt u terecht bij onze wijkverpleegkundige via T. 0592-33 12 32 of u vult het contactformulier in.

Zelf uw zorgvoorzieningen inkopen

Het kan zijn dat uw indicatie en/of zorgbudget niet toereikend is om die zorg te ontvangen die u wenst. Naast uw zorgbudget, kunt u zoveel zorg bijkopen als u wenst. Deze zorg koopt u in bij Zorggroep Drenthe. Ook als u (nog) geen indicatie heeft, kunt u zorg van Zorggroep Drenthe inkopen. Wij bespreken uw wensen en kijken samen naar de mogelijkheden.