Wat kost het?

Eerstelijnsverblijf

Dit valt onder de Ziektekostenverzekeringswet (Zvw). Dit betekent dat de zorg vergoed wordt vanuit uw zorgverzekering. Hiervoor geldt geen eigen bijdrage, wel het eigen risico van de ziektekostenverzekering. Voor vragen over uw eigen risico kunt u terecht bij uw ziektekostenverzekering.

Respijtzorg

Dit wordt vergoed door de gemeente.

Logeerzorg

Afhankelijk van de zorg die nodig is (indicatie), vergoedt het zorgkantoor of de zorgverzekeraar de logeerzorg.

Heeft u geen indicatie?

Beschikt u niet over een indicatie, maar u wilt wel graag tijdelijke zorg van ons afnemen? Dat kan! De kosten voor uw verblijf en de zorgverlening betaalt u dan zelf.