Kom ik in aanmerking?

Om te kunnen wonen in het verzorgingshuis heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. In de indicatie staat beschreven welke zorg of hulp u nodig hebt en de omvang daarvan. Wij kunnen deze aanvraag voor u doen. U kunt hiervoor contact opnemen met het Zorgservicebureau.

Als u zelf de indicatie aan wilt vragen, neemt u dan contact op met het CIZ via telefoonnummer via 088-789 10 00 of www.ciz.nl . Bij het beoordelen van uw aanvraag houdt het CIZ rekening met uw persoonlijke situatie.

Bespreek uw behoefte aan zorg altijd eerst met uw huisarts of wijkverpleegkundige. Er zijn namelijk verschillende wetten en voorzieningen om te zorgen dat u de hulp krijgt die u nodig heeft. Soms hebben deze voorzieningen voorrang op de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wat is Wlz?

De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

Bent u al in bezit van een indicatie en zou u graag willen wonen in een van onze verzorgingshuizen? Neem dan contact op met het Zorgservicebureau, T. 0592-331232.
Wij maken graag een afspraak met u om de mogelijkheden om te kunnen wonen in één van onze verzorgingshuizen te bespreken.