Kom ik in aanmerking?

Om te kunnen wonen in het woonzorgcentrum heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. In de indicatie staat beschreven welke zorg of hulp u nodig hebt en de omvang daarvan.

Bespreek uw behoefte aan zorg altijd eerst met uw huisarts of wijkverpleegkundige. Er zijn namelijk verschillende wetten en voorzieningen om te zorgen dat u de hulp krijgt die u nodig heeft. Soms hebben deze voorzieningen voorrang op de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wat is Wlz?

De Wet langdurige zorg is er voor mensen die 24 uur per dag toezicht dichtbij of intensieve zorg nodig hebben, bijvoorbeeld ouderen met (ver)gevorderde  dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

De indicatie kan op verschillende manieren worden aangevraagd. U of uw naasten kunnen dit zelf doen. Ontvangt u al thuiszorg, dan is het ook mogelijk dat uw wijkverpleegkundige de aanvraag voor u verzorgt. Als u, of uw naaste zelf de indicatie aan wil vragen, neemt u dan contact op met het CIZ via telefoonnummer via 088-789 10 00 of www.ciz.nl. Bij het beoordelen van uw aanvraag houdt het CIZ rekening met uw persoonlijke situatie.

Bent u al in bezit van een indicatie en zou u graag willen wonen in een van onze locaties? Neem dan contact op met het Zorgservicebureau, T. 0592-30 57 65. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden om te kunnen wonen in één van onze locaties.