Wet Zorg en Dwang

De Wet Zorg en Dwang (WZD) beschermt mensen tegen onnodige onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg wordt niet toegepast behalve als er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt en/of andere cliënten en er geen andere mogelijkheid is om dit te voorkomen. Zorggroep Drenthe onderschrijft deze uitgangspunten. Binnen de locaties van Zorggroep Drenthe zijn geen gesloten afdelingen meer. Dit betekent dat de cliënt volledige bewegingsvrijheid heeft.