Indicatie

Eerstelijnsverblijf

Als u tijdelijk bij ons verblijft heeft u een indicatie van uw huisarts nodig. Ook het ziekenhuis kan een indicatie verlenen.
Binnen deze indicatie valt niet alleen het verblijf binnen de locatie, maar ook de zorg, verpleging, toezicht en eventuele behandeling. Uw huisarts of het ziekenhuis meldt u aan bij Zorggroep Drenthe. Wij kijken vervolgens waar een plek voor u beschikbaar is.

Respijtzorg

Dit kunt u aanvragen bij het Wmo loket van uw gemeente.

Logeerzorg

Voor logeerzorg heeft u een indicatie nodig van het CIZ.

Heeft u geen indicatie?

U beschikt niet over een indicatie, maar u wilt wel graag tijdelijke zorg van ons afnemen? Dat kan! De kosten voor uw verblijf en de zorgverlening betaalt u dan zelf.