Mantelzorg

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Samenwerking met mantelzorg

Voorheen moest een zorgorganisatie zoveel mogelijk tijd aan directe cliëntenzorg besteden, maar goede zorg vereist ook tijd voor mensen rondom de cliënt. Door de verschuiving van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving komt hier verandering in. Er is meer aandacht voor preventie en versterking van de eigen regie, en daarmee ook voor de samenwerking met mantelzorgers.

Klik hier voor meer informatie rondom mantelzorg. 

Samen voor een moooie dag!