Meerjaren beleidsplan

We gaan samen voor een moooie dag...

Een moooie dag en een waardevol leven voor bewoners en cliënten. Dat is het doel van Zorggroep Drenthe. Daarom bieden wij respectvolle en kwalitatief hoogwaardige zorg- en dienstverlening. Met altijd de juiste zorg op het juiste moment. We willen ook van elke dag een moooie dag maken voor onze medewerkers. Daarom bieden we al onze professionals en vrijwilligers de ruimte om samen te leren en te verbeteren - waar ze ook maar werken.

… IN EEN WERELD DIE SNEL VERANDERT

Het landschap van de ouderenzorg in Nederland verandert. We zien bijvoorbeeld dat mensen ouder worden en langer thuis wonen. Pas als dat niet meer lukt, vragen zij om ondersteuning, bijvoorbeeld aan Zorggroep Drenthe. Dan is er vaak al sprake van complexe problematiek, verschillende gezondheids-klachten en een urgente vraag. Het is dan aan ons om ook de overgang van een leven zónder zorg naar een leven mét zorg zo onopvallend mogelijk te laten verlopen. Zodat we met recht kunnen zeggen: ‘Zorggroep Drenthe waar u thuis bent’.

… EN WAAR WE ONZE STRATEGIE OP AANPASSEN

Op dit veranderende zorglandschap heeft Zorggroep Drenthe in de vorige beleidsperiode ingespeeld vanuit het Strategisch beleid 2016-2020. En dan met name door een hernieuwde visie op de aansturing van haar woonzorglocaties en wijkgerichte zorg. Dat is door verschillende oorzaken niet succesvol gebleken op kwalitatief en financieel vlak. De raad van toezicht heeft daarom - in afstemming met het management-team, de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad - met de start van een nieuwe bestuurlijke fase begin 2018 gekozen voor meer focus op het aspect Zorg binnen onze zorg- en dienstverlening.

Vanuit die focus heeft het managementteam van Zorggroep Drenthe het meerjaren-beleidsplan 2020-2023 geschreven.