Visie op zorg

Het leven houdt niet op als men ziek is of als door ouderdom niet alles meer even soepel gaat. Veel mensen met een ziekte of beperking vinden het niet prettig om benaderd te worden als zieke. Een ieder wil als volwaardig gezien worden en aangesproken worden op wat hij* nog wél kan. Hoe klein dat ook is.

Zorggroep Drenthe onderstreept deze gedachte en heeft dat opgenomen in haar visie op zorg welke de basis vormt voor het denken en handelen binnen Zorggroep Drenthe.

Zorggroep Drenthe voelt zich te gast in het leven van cliënten. Waar cliënten ook wonen: Zorggroep Drenthe doet er alles aan om het zo thuis mogelijk te laten zijn. Dit is vertaald in de slogan ‘Zorggroep Drenthe waar u thuis bent’. Door goed naar cliënten te luisteren, door hun wensen en behoeften in kaart te brengen en samen met de cliënt te kijken hoe daar zo goed mogelijk op ingespeeld kan worden. Tenslotte is de cliënt de expert. De cliënt weet namelijk het beste wat belangrijk voor hem is, en wat hij wil en kan.

De basis van het denken en handelen van Zorggroep Drenthe is gestoeld op de visie op gezondheid van Machteld Huber van het Institute for Positive Health gebaseerd op veerkracht, functioneren en eigen regie. Het gedachtegoed gaat uit van ‘positieve gezondheid’: het gaat er niet om of een cliënt vrij is van ziekte of gebrek. Belangrijker is of én hoe een cliënt in staat is het leven zelf vorm te geven en zich aan te passen aan de veranderingen in diens leven. Ondanks een ziekte of beperking. Op een manier zoals de cliënt dat wil. Dat geldt voor iedereen.

Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

* waar hij staat kan ook zij gelezen worden.