Medewerkers

Het vakmanschap van medewerkers is essentieel voor de kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Medewerkers moeten daarom met hart en ziel in een goede werksfeer, veilig en gezond werken. Bij Zorggroep Drenthe zijn onder andere 85 helpenden, 385 verzorgenden, 80 verpleegkundigen en 10 wijkverpleegkundigen werkzaam om ervoor te zorgen dat er persoonlijke zorg geboden wordt, de cliënt naar volle tevredenheid in zijn of haar woonomgeving verblijft en wanneer nodig ondersteuning krijgt bij dagelijkse bezigheden.
Een continue uitdaging daarbij is ervoor te zorgen dat medewerkers in staat zijn en worden gesteld persoonlijke zorg te bieden, passend bij de leefwijze, gezondheid en voorkeuren van de cliënt. Daarbij is het van belang oog te hebben voor het op de juiste plek inzetten van competenties, ervaring en ambitie. Het gaat hierbij om teamsamenstelling, competentie- & capaciteitsplanning en deskundigheidsbevordering. De kwaliteiten van medewerkers moeten ook in de toekomst zo goed mogelijk aansluiten bij de vraag van cliënten.

De komende jaren wil Zorggroep Drenthe er voor zorgen dat de kwaliteit van zorg- en dienstverlening gegarandeerd en waar mogelijk nog verder verbeterd wordt. Een belangrijke uitdaging voor Zorggroep Drenthe is om, naast deskundigheidsbevordering, werk te maken van het opleiden van deskundige zorgmedewerkers. Vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid worden hierbij verschillende mogelijkheden geboden, zowel qua opleidingsniveau, leeftijd als situatie op de arbeidsmarkt.