ISO 9001:2015

Wij zijn trots te kunnen melden dat wij op 10 februari 2022 het ISO 9001:2015 certificaat hebben behaald! Na een periode van verbeteren, resultaten boeken en evalueren is dit een kroon op het harde werk dat hiervoor door iedereen is verzet. In het voorjaar van 2021 werd gestart met het traject voor certificering.

Een moooie dag en een waardevol leven voor bewoners en cliënten. Dat is het doel van Zorggroep Drenthe. Daarom bieden wij respectvolle en kwalitatief hoogwaardige zorg- en dienstverlening. Met altijd de juiste zorg op het juiste moment. We willen ook van elke dag een moooie dag maken voor onze medewerkers. Daarom bieden we al onze professionals en vrijwilligers de ruimte om samen te leren en te verbeteren - waar ze ook werken. Daarbij laten wij ook anderen meekijken in onze organisatie.

Het is belangrijk dat hetgeen dat we vaker dan eens doen telkens op dezelfde wijze gedaan wordt en dat we met elkaar ook af en toe kijken of wat we doen nog steeds het beste is. De eisen die het ISO 9001:2015 keurmerk stelt vormen daarbij een goed hulpmiddel, we zien dit certificaat dan ook als de kers op de taart! Deze internationaal erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement helpt ons onze bedrijfsprocessen te beheersen en verder te verbeteren.

Brand Complience toetste in twee weken van audits en gesprekken met medewerkers op basis van vragenlijsten en checklists of de gang van zaken overeenkomt met de eisen voor de ISO-certificering. Uit de terugkoppeling daarvan bleek dat er overall een flow van verbeteren werd geconstateerd. De auditoren gaven aan erg openhartige medewerkers te hebben gesproken die ook in staat waren met een kritische blik naar eigen handelen te kijken. ‘De passie voor de bewoners en cliënten en het zorgdragen voor ‘Samen voor een moooie dag’ waren gewoon voelbaar’.

Omdat er tijdens de audits toch ook een paar verbeterpunten werden geconstateerd werd vervolgens voor de betreffende onderdelen een plan van aanpak opgesteld. Deze plannen zijn begin dit jaar beoordeeld èn goedgekeurd door de auditoren wat resulteerde in het behalen van het ISO 9001:2015 certificaat. Een compliment voor alle medewerkers is dan ook zeker op zijn plaats.

  • 4655
  • 4082