Voor familie en mantelzorg

Tegenwoordig draait het in de zorg om de samenwerking tussen degene die hulp nodig heeft, de mantelzorg en professional. Ieder heeft zijn of haar taak, met als belangrijkste doel het welzijn van degene die hulp nodig heeft in stand te houden en te bevorderen. Dit heeft o.a. te maken met het betaalbaar houden van de zorg.

Daarom zullen we zo nu en dan ook de hulp inroepen van de familie of mantelzorger. Wij zijn er bovendien van overtuigd dat het voor welzijn en welbevinden van onze bewoners goed is om, waar mogelijk, zelf de regie te voeren over zijn of haar leven. Graag gaan we hierover met u in gesprek.

CarenZorgt

Wij vinden het erg belangrijk dat er eenvoudig contact gelegd kan worden tussen cliënten, naasten en medewerkers. Dit contact ondersteunen wij met het digitale cliëntportaal CarenZorgt.

Bezoek

Uw familie/kennissen kunnen u altijd een bezoek komen brengen. We vinden het fijn dat familie op bezoek komt. U kunt uw bezoek ontvangen op het eigen appartement of elders in het gebouw (of buiten op het terras bij mooi weer) een plekje te zoeken.

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is een persoon binnen Zorggroep Drenthe, bij wie cliënten en familie vertrouwelijke zaken kwijt kan. Vaak heeft dit betrekking op bijvoorbeeld persoonlijke problemen en/of ongewenste omgangsvormen. Klik hier voor meer informatie over onze vertrouwenspersonen.