Tijdelijk verblijf

Heeft u tijdelijk zorg nodig, bijvoorbeeld omdat u terug bent van een ziekenhuisopname of omdat uw partner of familie even geen zorg kan bieden? Dan kunt u in aanmerking komen voor eerstelijnsverblijf of respijtzorg (tijdelijke zorg) bij Zorggroep Drenthe.

Eerstelijnsverblijf

Bij een eerstelijnsverblijf verblijft u tijdelijk, enkele dagen of weken, in een woonzorgcentrum van Zorggroep Drenthe, met de intentie zo spoedig mogelijk weer terug naar huis te kunnen gaan om daar uw leven weer op te pakken.

U kunt gebruikmaken van eerstelijnsverblijf als:
  • u tijdelijk extra zorg nodig heeft, waarbij 24-uurs toezicht of zorg in de nabijheid noodzakelijk is;
  • u tijdelijk niet in staat bent om voor uzelf te zorgen, bijvoorbeeld door een kortdurende ziekte of een handicap;
  • u moet aansterken na een ziekenhuisopname en herstellen in de thuissituatie niet mogelijk is, dit in overleg met uw huisarts.

Afhankelijk van de zorgzwaarte is de huisarts of specialist ouderengeneeskunde medisch verantwoordelijk tijdens uw verblijf. De behandeldienst van Zorggroep Drenthe kan worden ingeschakeld door de specialist ouderengeneeskunde.

Respijtzorg en logeerzorg

Om mantelzorger(s) te ontlasten, biedt Zorggroep Drenthe de mogelijkheid om tijdelijk bij een van onze locaties te verblijven. Dit kan zijn bijvoorbeeld voor een weekend of tijdens een vakantie van de mantelzorger.

Respijt- en logeerzorg bij Zorggroep Drenthe betekent een tijdelijk verblijf, bedoeld om uw mantelzorger(s) rust te geven. Ook als u een CIZ-indicatie heeft en thuis woont is het mogelijk om tijdelijk opgenomen te worden, bijvoorbeeld als de mantelzorger tijdelijk uitvalt of met vakantie gaat.

Palliatieve zorg

In Zorghotel Assen in Messchenstaete bieden we palliatieve zorg, oftewel zorg voor mensen in de laatste levensfase. Het doel van palliatieve zorg is om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te behouden voor de cliënt, zelfs tijdens de laatste fase van het leven. Het richt zich op het verlichten van symptomen en het bevorderen van comfort. 

Hier leest u meer over palliatieve zorg in Zorghotel Assen.