Informatie Corona

Op deze pagina houden wij u op de hoogte over de ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus.


Mondkapje

Om onze bewoners, cliënten, medewerkers en vrijwilligers zoveel mogelijk te beschermen vragen wij iedereen een mondkapje te dragen binnen al onze locaties.
Dit geldt voor zowel medewerkers, vrijwilligers als alle bezoekers en externe dienstverleners die de locatie betreden. Mondkapjes zijn op de locatie beschikbaar bij de ingang.

Richtlijnen voor bezoek

Wij vragen bezoekers van onze locaties vooraf de gezondheidscheck te doen. De gezondheidscheck is te vinden bij de ingang van de locatie. Bij de entree desinfecteren alle bezoekers hun handen. In navolging van het huidige overheidsbeleid nemen wij overal de 1,5 meter afstand in acht. Het maximaal aantal bezoekers is daarmee afhankelijk van de ruimte. Om die reden kunnen er maar 2 personen tegelijk in de lift. Daarnaast vragen wij alle bezoekers zich te registreren in de daarvoor bestemde boekjes op het appartement van de bewoner of cliënt.

Medische voorwaarden voor bezoekers:

De bezoeker stelt zichzelf de volgende vragen alvorens een bezoek te brengen aan de locatie:

  • Heeft u, of uw huisgenoot/partner, specifieke coronaklachten (koorts boven 38 graden, benauwdheid hoesten/proesten verkoudheid)? Dan mag u pas op bezoek komen wanneer u een negatieve testuitslag heeft of, na een positieve testuitslag ten minste 48 uur koortsvrij bent, minimaal 24 uur klachtenvrij bent en minimaal 7 dagen nadat de klachten ontstaan zijn.
  • Bent u de afgelopen 24 uur onbeschermd in contact geweest met iemand (die wordt verdacht van besmetting) met het coronavirus? Dan mag u weer op bezoek komen als de coronatest negatief is.
  • Bent u de afgelopen twee weken onbeschermd in contact geweest met iemand met corona? Dan mag u op dat moment geen bezoek brengen aan één van onze locaties. U mag de locatie weer bezoeken, tien dagen na het laatste contact met een coronapatiënt.
  • Heeft u zelf corona gehad? Dan mag u weer op bezoek wanneer u 24 uur klachtenvrij bent, 48 uur koortsvrij en het minimaal 7 dagen geleden is dat u de positieve testuitslag ontving.
  • Komt u terug uit een (rood of oranje) risicogebied, dan mag u de locatie alleen bezoeken nadat er een coronatest bij u is afgenomen en de uitslag daarvan negatief is. 

Restaurants

In overeenstemming met de landelijke maatregelen zijn onze restaurants weer geopend voor bezoekers van buitenaf. We vragen u om ook in onze restaurants een mondkapje te dragen, zodra u plaats heeft genomen mag het af. Daarbij moet, net als bij alle andere horecagelegenheden, 1,5 meter afstand tot elkaar gewaarborgd kunnen worden, met uitzondering van personen uit hetzelfde huishouden en kinderen tot en met 12 jaar. Daarom vragen wij u vooraf te reserveren. Dat kan bij een van de medewerkers van het restaurant of via de servicebalie van de locatie (ook telefonisch bereikbaar).

Ook de terrassen van de locaties van Zorggroep Drenthe zijn toegankelijk voor bewoners en cliënten en hun bezoek evenals andere bezoekers van buitenaf. Ook hierbij is een reservering voor bezoekers verplicht. Op het terras is het dragen van een mondkapje niet verplicht.

Opschorten bezoekregeling

Wanneer er onverhoopt toch een verdenking van een besmetting met het coronavirus is of wanneer er een besmetting wordt vastgesteld in één van de locaties, dan zorgen wij voor passende isolatiemaatregelen om eventuele verdere besmetting te voorkomen. Dit kan betekenen dat de bezoekregeling tijdelijk wordt aangepast. Zorggroep Drenthe zal daarbij altijd zoeken naar een goede balans tussen kwaliteit van leven en veiligheid voor haar bewoners, cliënten en medewerkers.
In geval er sprake is van een (verdenking van een) besmetting met het coronavirus binnen een locatie kan dit leiden tot een gewijzigde bezoekregeling.

Wat u als cliënt van de thuiszorg en huishoudelijke zorg-WMO kunt doen

Belangrijk is dat u bij ons bekend maakt als u verkouden bent, hoest, of koorts hebt. Dat geeft onze medewerkers de gelegenheid aanvullende maatregelen te treffen. Voordat de medewerker bij u komt, geeft u dat telefonisch aan ons door. Als het niet eerder kan, vertelt u dat op het moment dat de medewerker bij u binnenkomt en nog op afstand is. Dit is erg belangrijk om onze medewerkers, evenals de andere cliënten bij wie onze medewerkers komen, tegen besmetting te beschermen.

Als er sprake is van een vermoeden van een besmetting met het coronavirus bij u of een huisgenoot, bijvoorbeeld omdat de huisarts denkt dat de klachten te maken hebben met het coronavirus of de GGD een test doet, meld dat dan zo spoedig mogelijk aan Zorggroep Drenthe.

Vragen over het coronavirus?

Landelijk hebben het RIVM en de GGD de regie. Mocht u nog verdere (algemene) vragen hebben over het coronavirus dan verwijzen wij u naar: http://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden Mocht u het antwoord op uw vraag daar niet tegen komen dan kunt u bellen naar het landelijke informatienummer, 0800-1351.

Juli 2021 - Gepubliceerd door de afdeling Marketing en Communicatie.