Informatie Corona

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus.

De Rijksoverheid heeft met ingang van 10 maart 2023 de coronamaatregelen verder afgeschaald. Het Rijk geeft geen adviezen specifiek voor corona.

Heeft u klachten die duiden op een luchtweginfectie, dan vragen wij u om een mondkapje te dragen wanneer u onze locatie bezoekt om besmetting te voorkomen.
Wij blijven uw aandacht vragen voor een goede handhygiëne. Er zullen mensen zijn die het ‘onwennig’ of onprettig vinden om (weer) dichtbij anderen te zijn, geef elkaar dan ook de ruimte wanneer die behoefte er is.

Maatregelen m.b.t. bezoek

Wanneer er onverhoopt toch een besmetting wordt vastgesteld in één van de locaties, dan zorgen wij voor passende maatregelen om eventuele verdere besmetting te voorkomen. Dit kan betekenen dat er tijdelijk maatregelen worden getroffen m.b.t. tot bezoek. Zorggroep Drenthe zal daarbij altijd zoeken naar een goede balans tussen kwaliteit van leven en veiligheid voor haar bewoners, cliënten en medewerkers.

Wanneer er maatregelen ten aanzien van het bezoeken van onze locatie worden getroffen, dan leest u dat hier.

Restaurants

Onze restaurants zijn geopend voor bezoekers van buitenaf. Om er zeker van te zijn dat wij rekenen op uw komst kunt u het beste vooraf reserveren. U kunt reserveren bij een van de medewerkers van het restaurant of telefonisch via de locatie (ook telefonisch bereikbaar, telefoonnummers vindt u hier).

Wat u als cliënt van de thuiszorg en huishoudelijke zorg-WMO kunt doen

Belangrijk is dat u bij ons bekend maakt als u verkouden bent, hoest, of koorts hebt. Dat geeft onze medewerkers de gelegenheid om eventueel aanvullende maatregelen te treffen. Voordat de medewerker bij u komt, geeft u dat telefonisch aan ons door. Als het niet eerder kan, vertelt u dat op het moment dat de medewerker bij u binnenkomt en nog op afstand is. Dit is erg belangrijk om onze medewerkers, evenals de andere cliënten bij wie onze medewerkers komen, tegen besmetting te beschermen.

Als er sprake is van een vermoeden van een besmetting met het coronavirus bij u of een huisgenoot, bijvoorbeeld omdat de huisarts denkt dat de klachten te maken hebben met het coronavirus of de GGD een test doet, meld dat dan zo spoedig mogelijk aan Zorggroep Drenthe.

Vragen over het coronavirus?

Landelijk blijven het RIVM en de GGD de regie houden. Mocht u verdere (algemene) vragen hebben over het coronavirus dan verwijzen wij u naar: http://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden. Mocht u het antwoord op uw vraag daar niet tegen komen dan kunt u bellen naar het landelijke informatienummer, 0800-1351.

Maart 2023 - Gepubliceerd door de afdeling Marketing en Communicatie.