Informatie Corona

Op deze pagina houden wij u op de hoogte over de ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus.


Mondkapje verplicht

Om onze bewoners, cliënten en medewerkers zoveel mogelijk te beschermen vragen wij iedereen een mondkapje te dragen binnen al onze locaties.

Zowel medewerkers als alle bezoekers en externe dienstverleners die de locatie betreden dienen zich hieraan te houden. Mondkapjes zijn op de locatie beschikbaar bij de ingang.

Bezoekregeling

Er is een aantal richtlijnen opgesteld voor bezoek. Wij volgen de door het rijk op 21 april 2021 afgegeven richtlijnen. Op dit moment geldt een maximum van 2 bezoekers per dag waarbij te allen tijde 1,5 meter afstand gehouden kan worden.

U vindt onze richtlijnen hier. Belangrijk is in ieder geval dat wanneer u klachten heeft wij u vragen uw bezoek uit te stellen.

Corona-vaccinatie

Meer informatie over het vaccineren tegen het coronavirus vindt u hier.

Restaurants

Om de 1,5 meter afstand tot elkaar te kunnen waarborgen zijn onze restaurants voorlopig alleen voor bewoners en cliënten open, tenzij op een locatie aanvullende maatregelen nodig zijn i.v.m. (verdenking van) besmetting(en). In aansluiting op het overheidsbeleid is de horeca momenteel gesloten.  Zodra het mogelijk is om bezoekers van buitenaf weer te ontvangen in onze restaurants vermelden wij dit hier op onze website en natuurlijk in onze locaties zelf.

Op dinsdag 20 april kondigden demissionair premier Rutte en minister de Jonge aan dat vanaf 28 april a.s. de terrassen weer open mogen onder voorwaarden. Dit betekent dat ook de terrassen van de locaties van Zorggroep Drenthe weer toegankelijk zijn voor bewoners en cliënten en hun bezoek. Om die reden kan het bezoek, naast het eigen appartement, ook op het terras plaatsvinden. Alles met in achtneming van de geldende voorzorgsmaatregelen. Onze terrassen zijn op dit moment nog niet toegankelijk voor andere bezoekers van buitenaf, met uitzondering van het terras bij Grand Café De Messchen. Zodra het mogelijk is om bezoekers van buitenaf weer te ontvangen op onze terrassen dan vermelden wij dit hier op onze website en natuurlijk in onze locaties zelf.

Opschorten bezoekregeling

Wanneer er onverhoopt toch een verdenking van een besmetting met het coronavirus is of wanneer er een besmetting wordt vastgesteld in één van de locaties, dan zorgen wij voor passende isolatiemaatregelen om eventuele verdere besmetting te voorkomen. Dit kan betekenen dat de bezoekregeling tijdelijk wordt aangepast. Zorggroep Drenthe zal daarbij altijd zoeken naar een goede balans tussen kwaliteit van leven en veiligheid voor haar bewoners, cliënten en medewerkers.

In geval er sprake is van een (verdenking van een) besmetting met het coronavirus binnen een locatie kan dit leiden tot een gewijzigde bezoekregeling.

Wat u als cliënt van de thuiszorg en huishoudelijke zorg-WMO kunt doen

Belangrijk is dat u bij ons bekend maakt als u verkouden bent, hoest, of koorts hebt. Dat geeft onze medewerkers de gelegenheid aanvullende maatregelen te treffen. Voordat de medewerker bij u komt, geeft u dat telefonisch aan ons door. Als het niet eerder kan, vertelt u dat op het moment dat de medewerker bij u binnenkomt en nog op afstand is. Dit is erg belangrijk om onze medewerkers, evenals de andere cliënten bij wie onze medewerkers komen, tegen besmetting te beschermen.

Als er sprake is van een vermoeden van een besmetting met het coronavirus bij u of een huisgenoot, bijvoorbeeld omdat de huisarts denkt dat de klachten te maken hebben met het coronavirus of de GGD een test doet, meld dat dan zo spoedig mogelijk aan Zorggroep Drenthe.

Wijkzorgmedewerkers hebben de mogelijkheid om in volledig persoonlijke beschermingsmiddelen te werken, zij dragen in ieder geval preventief een mondkapje. Voor medewerkers in de huishoudelijke thuiszorg is het dragen van een mondkapje niet noodzakelijk, zij kunnen hun werkzaamheden in principe uitvoeren op meer dan 1,5 meter afstand van de cliënt. Dit is beide in overeenstemming met de door het Rijk gestelde maatregelen.

Vragen over het coronavirus?

Landelijk hebben het RIVM en de GGD de regie. Mocht u nog verdere (algemene) vragen hebben over het Coronavirus dan verwijzen wij u naar: http://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden Mocht u het antwoord op uw vraag daar niet tegen komen dan kunt u bellen naar het landelijke informatienummer, 0800-1351.

Februari 2021 - Gepubliceerd door de afdeling Marketing en Communicatie.