Informatie Corona

Op deze pagina houden wij u op de hoogte over de ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus.
In het submenu van deze pagina vindt u informatiebulletins op volgorde van verschijningsdatum.


Zorggroep Drenthe maakt vanaf maandag 25 mei gefaseerd bezoek mogelijk op haar woon-zorglocaties. Bezoek is vanaf die dag welkom op de volgende locaties:

  • De Wenning
  • De Noorderkroon
  • Messchenstaete
  • Spectrum
  • Mozaiek

Woensdag 27 mei breiden wij dit uit naar de locaties De Vijverhof en Symphonie. De voorbereidingen op de locaties zijn in volle gang om dit mogelijk te maken.
Wilt u meer weten? Lees hier de richtlijnen.

Vragen over het coronavirus?
Landelijk hebben het RIVM en de GGD de regie. Mocht u nog verdere (algemene) vragen hebben over het Coronavirus dan verwijzen wij u naar: http://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden Mocht u het antwoord op uw vraag daar niet tegen komen dan kunt u bellen naar het landelijke informatienummer, 0800-1351.

Wat kunt u als cliënt van de thuiszorg doen?
Belangrijk is dat u bij ons bekend maakt als u verkouden bent, hoest, of koorts hebt. Dat geeft onze medewerkers de gelegenheid maatregelen te treffen. Voordat de medewerker bij u komt, geeft u dat telefonisch aan ons door. Als het niet eerder kan, vertelt u dat op het moment dat de medewerker bij u binnenkomt en nog op afstand is. Dit is erg belangrijk om onze medewerkers tegen besmetting te beschermen.
Als er sprake is van een vermoeden van Corona bij u of een huisgenoot, bijvoorbeeld omdat de huisarts denkt dat de klachten te maken hebben met Corona of de GGD een test doet, meld dat dan zo spoedig mogelijk aan Zorggroep Drenthe.

Meest gestelde vragen coronavirus
Op de pagina 'Meest gestelde vragen Coronavirus' vindt u een overzicht van veel gestelde vragen aan Zorggroep Drenthe. Vragen zullen regelmatig worden geactualiseerd.

Naar aanleiding van het sluiten van de deuren van onze locaties bereiken ons veel praktische vragen omtrent boodschappen en wasgoed. Bewoners, cliënten en hun eerste contactpersonen hebben hier persoonlijk een brief over ontvangen. Heeft u als andere naaste van een van onze bewoners of cliënten een vraag omtrent bovengenoemde praktische zaken, dan kunt u zich wenden tot de bewoner of cliënt zelf, of diens eerste contactpersoon. Het informatiebulletin leest u hier. De meest gestelde vragen over de bezoekregeling vindt u hier.