Informatie Corona

Op deze pagina houden wij u op de hoogte over de ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus.
In het submenu van deze pagina vindt u informatiebulletins op volgorde van verschijningsdatum.


Sinds maandag 29 juni is alle bezoek weer van harte welkom op onze locaties. Het dragen van een mondkapje is hierbij niet verplicht. Indien u, of degene die u bezoekt, zich daar prettiger bij voelt zijn er mondkapjes beschikbaar op de locatie. Daarnaast is er een aantal richtlijnen opgesteld voor bezoek. U vindt ze hier. Belangrijk is in ieder geval dat wanneer u klachten heeft wij u vragen uw bezoek uit te stellen.

Restaurants
Om de 1,5 meter afstand tot elkaar te kunnen waarborgen zijn onze restaurants voorlopig alleen voor bewoners en cliënten open. Wij bezien op welke wijze ook bezoek van buiten weer van onze restaurants gebruik kan maken. Zodra dit mogelijk is, vermelden wij dit hier op onze website en natuurlijk in onze locaties zelf.

Externe behandelaren
Sinds maandag 29 juni 2020 hebben alle externe zorg- en dienstverleners weer toegang tot onze locaties. Dat betekent dat de kappers, opticien en audicien hun cliënten weer kunnen bezoeken. Zij houden zich aan de algemene hygiënemaatregelen en aan de richtlijnen vanuit hun eigen beroepsvereniging.

Opschorten bezoekregeling
Wanneer er onverhoopt toch een verdenking van een besmetting met het coronavirus is of wanneer er een besmetting wordt vastgesteld in één van de locaties, dan zorgen wij voor passende isolatiemaatregelen om eventuele verdere besmetting te voorkomen. Zorggroep Drenthe zal daarbij altijd zoeken naar een goede balans tussen kwaliteit van leven en veiligheid voor haar bewoners, cliënten en medewerkers. Deze maatregelen gelden dan tot 14 dagen nadat de laatste ziekteklachten zijn verdwenen. We vragen hiervoor dan uw begrip.

Wat u als cliënt van de thuiszorg  en huishoudelijke zorg-WMO kunt doen

Belangrijk is dat u bij ons bekend maakt als u verkouden bent, hoest, of koorts hebt. Dat geeft onze medewerkers de gelegenheid maatregelen te treffen. Voordat de medewerker bij u komt, geeft u dat telefonisch aan ons door. Als het niet eerder kan, vertelt u dat op het moment dat de medewerker bij u binnenkomt en nog op afstand is. Dit is erg belangrijk om onze medewerkers, evenals de andere cliënten bij wie onze medewerkers komen, tegen besmetting te beschermen.

Als er sprake is van een vermoeden van Corona bij u of een huisgenoot, bijvoorbeeld omdat de huisarts denkt dat de klachten te maken hebben met Corona of de GGD een test doet, meld dat dan zo spoedig mogelijk aan Zorggroep Drenthe.

Vragen over het coronavirus?

Landelijk hebben het RIVM en de GGD de regie. Mocht u nog verdere (algemene) vragen hebben over het Coronavirus dan verwijzen wij u naar: http://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden Mocht u het antwoord op uw vraag daar niet tegen komen dan kunt u bellen naar het landelijke informatienummer, 0800-1351.

Juli 2020 - Gepubliceerd door de afdeling Marketing en Communicatie.