Informatie Corona

Op deze pagina houden wij u op de hoogte over de ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus.

 

Mondkapje niet langer verplicht

Met ingang van zaterdag 25 september 2021 is het voor bezoekers niet langer noodzakelijk om een mondkapje te dragen. Wel vragen wij hen om zich te houden aan de basisregels van de overheid; handen wassen, afstand houden, testen bij klachten.

Richtlijnen voor bezoek

Wij vragen bezoekers van onze locaties vooraf de gezondheidscheck te doen. De gezondheidscheck is te vinden bij de ingang van de locatie of op deze pagina. Bij de entree desinfecteren zij hun handen. Daarnaast vragen wij hen zich te registreren in de daarvoor bestemde boekjes op het appartement van de bewoner of cliënt.

Gezondheidscheck

De bezoeker stelt zichzelf de volgende vragen alvorens een bezoek te brengen aan de locatie:
• Heeft u klachten als hoesten, niezen, neusverkoudheid en/of koorts > 38 graden? Ja Nee
• Heeft u de laatste dagen last van geur- of smaakverlies? Ja Nee
• Heeft u een huisgenoot/partner die nu ziekte­verschijnselen horende bij corona heeft of die verdacht wordt van besmetting met corona? Ja Nee
• Bent u in quarantaine omdat u:
• direct contact had met iemand bij wie het coronavirus is vastgesteld?
• terug bent gekomen uit een COVID-19-risicogebied met code oranje of rood? Ja Nee

Heeft u één of meer vragen met ‘Ja’ beantwoord? Dan vragen wij u uw bezoek uit te stellen. Stem het moment dat u onze locatie weer bezoekt af op het geldende overheidsbeleid.

Restaurants

Onze restaurants zijn ook geopend voor bezoekers van buitenaf. Daarbij vragen wij bezoekers om 1,5 meter afstand tot anderen te houden, met uitzondering van personen uit hetzelfde huishouden en kinderen tot en met 12 jaar. Uitzondering hierop zijn het restaurant in Mozaiek en Grand Café De Messchen in Messchenstaete.
Wij vragen u vooraf te reserveren. Dat kan bij een van de medewerkers van het restaurant of via de servicebalie van de locatie (ook telefonisch bereikbaar, telefoonnummers vindt u hier).
Ook de terrassen van de locaties van Zorggroep Drenthe zijn toegankelijk voor bewoners en cliënten en hun bezoek evenals andere bezoekers van buitenaf. Ook hierbij is een reservering voor bezoekers verplicht. 

Restaurant Mozaiek en Grand Café De Messchen in Messchenstaete

Omdat het restaurant van Mozaiek en Grand Café De Messchen in Messchenstaete dezelfde rechten en plichten hebben als iedere andere horecagelegenheid, doen wij bij bezoekers een coronacheck. Deze check bestaat uit het scannen van de QR-code in de coronacheck-app en het checken van het legitimatiebewijs. Deze check geldt niet voor bewoners en cliënten van Mozaiek en Messchenstaete en bewoners van de aanleunwoningen van Mozaiek.

Maatregelen m.b.t. bezoek

Wanneer er onverhoopt toch een verdenking van een besmetting met het coronavirus is of wanneer er een besmetting wordt vastgesteld in één van de locaties, dan zorgen wij voor passende maatregelen om eventuele verdere besmetting te voorkomen. Dit kan betekenen dat er tijdelijk aanvullende maatregelen worden getroffen m.b.t. tot bezoek. Zorggroep Drenthe zal daarbij altijd zoeken naar een goede balans tussen kwaliteit van leven en veiligheid voor haar bewoners, cliënten en medewerkers.

Wat u als cliënt van de thuiszorg en huishoudelijke zorg-WMO kunt doen

Belangrijk is dat u bij ons bekend maakt als u verkouden bent, hoest, of koorts hebt. Dat geeft onze medewerkers de gelegenheid aanvullende maatregelen te treffen. Voordat de medewerker bij u komt, geeft u dat telefonisch aan ons door. Als het niet eerder kan, vertelt u dat op het moment dat de medewerker bij u binnenkomt en nog op afstand is. Dit is erg belangrijk om onze medewerkers, evenals de andere cliënten bij wie onze medewerkers komen, tegen besmetting te beschermen.

Als er sprake is van een vermoeden van een besmetting met het coronavirus bij u of een huisgenoot, bijvoorbeeld omdat de huisarts denkt dat de klachten te maken hebben met het coronavirus of de GGD een test doet, meld dat dan zo spoedig mogelijk aan Zorggroep Drenthe.

Vragen over het coronavirus?

Landelijk hebben het RIVM en de GGD de regie. Mocht u nog verdere (algemene) vragen hebben over het coronavirus dan verwijzen wij u naar: http://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden Mocht u het antwoord op uw vraag daar niet tegen komen dan kunt u bellen naar het landelijke informatienummer, 0800-1351.

Juli 2021 - Gepubliceerd door de afdeling Marketing en Communicatie.