Informatie Corona

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus.

 

In de huidige situatie rondom het coronavirus blijven de onzekerheden groot maar er is een duidelijke dalende lijn te zien in het aantal besmettingen, zonder dat er strenge maatregelen van kracht zijn in de samenleving. Door de afnemende ziekte aantallen is het nu mogelijk om ook bij Zorggroep Drenthe verder te versoepelen. Wij volgen daarmee het landelijke beleid en de adviezen van de Regionale Adviescommissie Infectiepreventie Noord Nederland (RAI-NN).

Mondkapje en 1,5 meter afstand niet meer nodig
Met ingang van zaterdag 23 april a.s. is het dragen van een mondkapje binnen onze locaties niet langer een dringend advies. Wanneer u zich daar prettiger bij voelt blijft het dragen van een mondkapje uiteraard mogelijk. Ook het houden van 1,5 meter afstand is niet langer de norm.
Onze medewerkers en (externe) behandelaren zullen in principe niet langer mondkapjes dragen binnen onze locaties, met uitzondering van momenten waarop zij zorg binnen 1,5 meter verlenen.

Graag blijven wij uw aandacht vragen voor een goede handhygiëne. Daarnaast zullen er mensen zijn die het ‘onwennig’ vinden om weer dichtbij anderen te zijn, geef elkaar dan ook de ruimte wanneer die behoefte er is.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

  • 4247

Restaurants

Onze restaurants zijn geopend voor bezoekers van buitenaf. Om er zeker van te zijn dat wij rekenen op uw komst kunt u het beste vooraf reserveren. U kunt reserveren bij een van de medewerkers van het restaurant of telefonisch via de locatie (ook telefonisch bereikbaar, telefoonnummers vindt u hier).

Maatregelen m.b.t. bezoek

Wanneer er onverhoopt toch een verdenking van een besmetting met het coronavirus is of wanneer er een besmetting wordt vastgesteld in één van de locaties, dan zorgen wij voor passende maatregelen om eventuele verdere besmetting te voorkomen. Dit kan betekenen dat er tijdelijk maatregelen worden getroffen m.b.t. tot bezoek. Zorggroep Drenthe zal daarbij altijd zoeken naar een goede balans tussen kwaliteit van leven en veiligheid voor haar bewoners, cliënten en medewerkers.

Wat u als cliënt van de thuiszorg en huishoudelijke zorg-WMO kunt doen

Belangrijk is dat u bij ons bekend maakt als u verkouden bent, hoest, of koorts hebt. Dat geeft onze medewerkers de gelegenheid aanvullende maatregelen te treffen. Voordat de medewerker bij u komt, geeft u dat telefonisch aan ons door. Als het niet eerder kan, vertelt u dat op het moment dat de medewerker bij u binnenkomt en nog op afstand is. Dit is erg belangrijk om onze medewerkers, evenals de andere cliënten bij wie onze medewerkers komen, tegen besmetting te beschermen.

Als er sprake is van een vermoeden van een besmetting met het coronavirus bij u of een huisgenoot, bijvoorbeeld omdat de huisarts denkt dat de klachten te maken hebben met het coronavirus of de GGD een test doet, meld dat dan zo spoedig mogelijk aan Zorggroep Drenthe.

Vragen over het coronavirus?

Landelijk hebben het RIVM en de GGD de regie. Mocht u nog verdere (algemene) vragen hebben over het coronavirus dan verwijzen wij u naar: http://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden. Mocht u het antwoord op uw vraag daar niet tegen komen dan kunt u bellen naar het landelijke informatienummer, 0800-1351.

Mei 2022 - Gepubliceerd door de afdeling Marketing en Communicatie.