Informatie Corona

Op deze pagina houden wij u op de hoogte over de ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus.
In het submenu van deze pagina vindt u informatiebulletins op volgorde van verschijningsdatum.

 

Mondkapje verplicht
Op dit moment zien wij een toename in het aantal besmettingen in onze provincie. Om onze bewoners, cliënten en medewerkers zoveel mogelijk te beschermen vragen wij, vooruitlopend op beleid van het rijk, iedereen een mondkapje te dragen binnen al onze locaties.

Zowel medewerkers als alle bezoekers en externe dienstverleners die de locatie betreden dienen zich hieraan te houden. Mondkapjes zijn op de locatie beschikbaar bij de ingang, het dragen van een eigen mondkapje is ook toegestaan.

Er is een aantal richtlijnen opgesteld voor bezoek. Wij volgen hierbij de door het rijk op 13 oktober jl. afgegeven richtlijnen. Er geldt een maximum van 3 bezoekers per dag waarbij te allen tijde 1,5 meter afstand gehouden dient te worden.

U vindt onze richtlijnen hier. Belangrijk is in ieder geval dat wanneer u klachten heeft wij u vragen uw bezoek uit te stellen. Omdat De Vijverhof in Assen en Zorghotel Assen in Messchenstaete op dit moment in principe gedeeltelijk gesloten zijn voor bezoek gelden de richtlijnen voor bezoek uiteraard niet voor deze locaties.

Restaurants
Om de 1,5 meter afstand tot elkaar te kunnen waarborgen zijn onze restaurants voorlopig alleen voor bewoners en cliënten open. Op 13 oktober jl. hielden premier Rutte en minister de Jonge een persconferentie over de maatregelen die het Rijk in elk geval de komende vier weken neemt om de besmetting met het coronavirus terug te dringen. Deze maatregelen komen neer op een gedeeltelijke lockdown. Zo werd de horeca op last van het Rijk met ingang van 14 oktober 22.00 uur gesloten. Zodra het mogelijk is om bezoekers van buitenaf weer te ontvangen in onze restaurants vermelden wij dit hier op onze website en natuurlijk in onze locaties zelf.

Opschorten bezoekregeling
Wanneer er onverhoopt toch een verdenking van een besmetting met het coronavirus is of wanneer er een besmetting wordt vastgesteld in één van de locaties, dan zorgen wij voor passende isolatiemaatregelen om eventuele verdere besmetting te voorkomen. Dit kan betekenen dat de bezoekregeling tijdelijk wordt aangepast. Zorggroep Drenthe zal daarbij altijd zoeken naar een goede balans tussen kwaliteit van leven en veiligheid voor haar bewoners, cliënten en medewerkers.

Aangepaste bezoekregeling De Vijverhof
Vanwege een besmetting met het coronavirus van enkele bewoners en cliënten in De Vijverhof in Assen zijn etage 7 en 8 van deze locatie op dit moment in principe gesloten voor bezoek. Alle direct betrokkenen zijn hierover persoonlijk geïnformeerd. Verder zijn alle maatregelen getroffen om de kans op verdere besmetting zoveel als mogelijk te beperken. Bewoners, cliënten en hun eerste contactpersonen worden telkens als eerste geïnformeerd. Wij doen onze uiterste best om deze pagina daarna zo spoedig mogelijk bij te werken met het actuele nieuws.

Aangepaste bezoekregeling Zorghotel Assen in Messchenstaete
Vanwege een besmetting met het coronavirus van een medewerker van Zorghotel Assen is Zorghotel Assen in Messchenstaete op dit moment in principe gesloten voor bezoek. Alle direct betrokkenen zijn hierover persoonlijk geïnformeerd. Verder zijn alle maatregelen getroffen om de kans op verdere besmetting zoveel als mogelijk te beperken. Cliënten en hun eerste contactpersonen worden telkens als eerste geïnformeerd. Wij doen onze uiterste best om deze pagina daarna zo spoedig mogelijk bij te werken met het actuele nieuws.

Wat u als cliënt van de thuiszorg en huishoudelijke zorg-WMO kunt doen

Belangrijk is dat u bij ons bekend maakt als u verkouden bent, hoest, of koorts hebt. Dat geeft onze medewerkers de gelegenheid aanvullende maatregelen te treffen. Voordat de medewerker bij u komt, geeft u dat telefonisch aan ons door. Als het niet eerder kan, vertelt u dat op het moment dat de medewerker bij u binnenkomt en nog op afstand is. Dit is erg belangrijk om onze medewerkers, evenals de andere cliënten bij wie onze medewerkers komen, tegen besmetting te beschermen.

Als er sprake is van een vermoeden van Corona bij u of een huisgenoot, bijvoorbeeld omdat de huisarts denkt dat de klachten te maken hebben met Corona of de GGD een test doet, meld dat dan zo spoedig mogelijk aan Zorggroep Drenthe.

De medewerkers van de thuiszorg dragen preventief een mondkapje. Voor medewerkers in de huishoudelijke thuiszorg is het dragen van een mondkapje niet noodzakelijk, zij kunnen hun werkzaamheden in principe uitvoeren op meer dan 1,5 meter afstand van de cliënt. Dit is beide in overeenstemming met de door het Rijk gestelde maatregelen.

Vragen over het coronavirus?

Landelijk hebben het RIVM en de GGD de regie. Mocht u nog verdere (algemene) vragen hebben over het Coronavirus dan verwijzen wij u naar: http://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden Mocht u het antwoord op uw vraag daar niet tegen komen dan kunt u bellen naar het landelijke informatienummer, 0800-1351.

Oktober 2020 - Gepubliceerd door de afdeling Marketing en Communicatie.