Privacy

Dit privacyreglement is een praktische uitwerking van de wettelijke bepalingen op het gebied van bescherming van persoonsgegevens; een document waarin de borging van persoonsgegevens in de organisatie wordt beschreven. 

Zorggroep Drenthe heeft op grond van de AVG een informatieplicht; de plicht om betrokkenen te informeren over de verwerking van persoonsgegevens. Dit wordt gedaan in een privacyverklaring cliënten en bewoners waarin wordt uitgelegd waarom persoonsgegevens verzameld en gebruikt worden, welk gegevens dat zijn en welke rechten een betrokkene heeft.