Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (Wzd)

Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (Wzd)
Indien iemand volgens de Wet zorg en dwang (Wzd) onvrijwillige zorg ontvangt, bestaat er vanaf 1 januari 2020 het recht om als cliënt desgewenst ondersteuning te krijgen van een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd.

Eenvoudig uitgelegd
Wat een cliëntenvertrouwenspersoon voor u kan betekenen is ook eenvoudig uitgetekend in een soort stripverhaal.  

Quasir is door de Zorgkantoren aangesteld om cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang (CVP Wzd) beschikbaar te stellen in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe.
 
De cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) van Quasir kan als onafhankelijk vertrouwenspersoon de cliënt ondersteunen bij het omgaan met onvrede over de kwaliteit van de geboden onvrijwillige zorg, de opname of het verblijf. De CVP bezoekt verder met enige regelmaat alle provinciale instellingen waar cliënten met een verstandelijke beperking en met een psychogeriatrische aandoening verblijven en signaleert zo nodig aldaar of de cliëntenrechten en kwaliteit van onvrijwillige zorg in zijn/haar ogen onvoldoende gewaarborgd worden. Waar nodig worden de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het Zorgkantoor geïnformeerd.

Een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd kan veel doen voor de cliënt zoals:

  • goed luisteren;
  • informatie geven;
  • helpen bij klachten;
  • helpen bij problemen;
  • helpen bij het bedenken van een oplossing.

Bij welke problemen kan de cliëntenvertrouwenspersoon bijvoorbeeld ondersteuning bieden:

  • klachten over woon- en leefomstandigheden;
  • klachten over de kwaliteit van de geboden onvrijwillige zorg;
  • problemen met de begeleiding.
Quasir heeft met alle zorgaanbieders uit deze provincies die onvrijwillige zorg leveren contact voor nadere afspraken en om voorlichting te geven over de werkwijze van de cliëntenvertrouwenspersonen Wzd.
 
Wilt u een vertrouwenspersoon inschakelen? Dan kunt u contact opnemen met Welmoed van der Goot, clientvertrouwenspersoon Wzd:
De centrale van Quasir is tijdens kantooruren te bereiken.