Onafhankelijke cliëntondersteuning

Iedere cliënt met een ondersteuningsvraag heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit de Wmo (gemeente). Cliënten met een indicatie voor langdurige zorg (Wlz indicatie) kunnen gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit de Wlz.  De dienstverlening is onafhankelijk, regionaal en gratis.

U kunt bij de cliëntondersteuners terecht voor:

  • de cliëntondersteuners geven informatie en advies;
  • hulp bij het kiezen van een passende zorgaanbieder;
  • ondersteunen bij het aanvragen of regelen van een indicatie;
  • het bieden van ondersteuning of bemiddeling.

Voor onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit de Wmo (gemeente) kunt u contact zoeken met uw eigen gemeente. Iedere gemeente voorziet in een eigen vorm van onafhankelijke cliëntondersteuning. Beschikt u over een Wlz indicatie (indicatie voor langdurige zorg), dan kunt u voor onafhankelijke cliëntondersteuning in de provincie Drenthe meer informatie vinden op de website www.wlzclientondersteuning.nlwww.meedrenthe.nl en www.zorgbelang-drenthe.nl.