Medezeggenschap

De medewerkers van Zorggroep Drenthe zetten zich elke dag in om de beste zorg te leveren. Toch kan het voorkomen dat u, uw naaste of wettelijk vertegenwoordiger niet tevreden is. Wij vinden het belangrijk dat u dan uw wensen of klachten bespreekbaar maakt. Zo kunnen wij samen aan een oplossing werken en onze zorg- en dienstverlening verbeteren.

Wat te doen bij een klacht?
Het kan altijd gebeuren dat u ontevreden bent of een klacht heeft. Wij adviseren u om dan eerst met de betrokken medewerker of met zijn/haar leidinggevende in gesprek te gaan.

Komt u er samen niet uit, dan heeft u onderstaande mogelijkheden.

Onafhankelijk klachtenfunctionaris
Bemiddelt wanneer u ontevreden bent of een klacht heeft. Helpt bij het zoeken naar een oplossing. De klachtenfunctionaris gaat vertrouwelijk om met uw melding. 

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en kiest geen partij. U kunt haar in alle rust uw verhaal vertellen. Zij kan u ook helpen uw klacht te verduidelijken. De klachtenfunctionaris is aangesloten bij de Vereniging Klachtenfunctionarissen in de Gezondheidszorg (VKIG).

Ina Lijzenga is klachtenfunctionaris. U kunt haar bereiken door een mail te sturen naar klachten@zorggroepdrenthe.nl of te bellen met 0592-33 12 32.

Raad van bestuur
Wanneer u er met de medewerker, leidinggevende of de klachtenfunctionaris niet uitkomt, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de raad van bestuur.

U kunt uw klacht mailen naar secretariaat@zorggroepdrenthe.nl
Stuurt u liever een brief? Dan is het adres Zorggroep Drenthe, Industrieweg 15, 9402 NP Assen. Stuur de mail of brief t.a.v. raad van bestuur.

Klacht m.b.t. Wet Zorg en Dwang / onvrijwillige zorg
De KlachtenCommissie Onvrijwillige zorg (KCOZ) behandelt klachten met betrekking tot onvrijwillige zorg en de uitvoering van de Wet zorg en dwang (Wzd). Het melden van klachten verloopt via de klachtenfunctionaris van Zorggroep Drenthe. Zij dient voor u de klacht in. U kunt niet zelf een klacht indienen bij KCOZ.

Mocht u een klacht hebben m.b.t. onvrijwillige zorg of Wzd, dan kunt u ondersteuning krijgen van een clientvertrouwenspersoon Wzd. Deze persoon biedt een luisterend oor en kan u informatie geven.

Bekijk hier de volledige klachtenregeling van Zorggroep Drenthe.