Kom ik in aanmerking?

Voor opname in het verpleeghuis heeft u een (Wlz)indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. In de indicatie staat beschreven welke zorg of ondersteuning u nodig heeft. 

De indicatie kan op verschillende manieren worden aangevraagd. U of uw naasten kunnen dit zelf doen. Ontvangt u al thuiszorg, dan is het ook mogelijk dat uw wijkverpleegkundige de aanvraag voor u verzorgt. Als u, of uw naaste zelf de indicatie aan wilt vragen, neemt u dan contact op met het CIZ via telefoonnummer via 088-789 10 00 of www.ciz.nl. Bij het beoordelen van uw aanvraag houdt het CIZ rekening met uw persoonlijke situatie.

Bespreek uw behoefte aan zorg altijd eerst met uw huisarts of wijkverpleegkundige. Er zijn namelijk verschillende wetten en voorzieningen om te zorgen dat u de hulp krijgt die u nodig heeft. Soms hebben deze voorzieningen voorrang op de Wet langdurige zorg (Wlz).

Meer informatie

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen? Dan kunt u bellen met het Zorgservicebureau: T. 0592 - 30 57 65 of u kunt het contactformulier invullen.

Wat is Wlz?

De Wet langdurige zorg is er voor mensen die 24 uur per dag zorg in de directe nabijheid nodig hebben, bijvoorbeeld ouderen met (ver)gevorderde dementie of ouderen met een lichamelijke of ernstige zintuiglijke beperking.

Heeft u een indicatie voor het verpleeghuis en zou u willen wonen in een van onze verpleeghuizen? Neem dan contact op met ons Zorgservicebureau. Wij maken graag een afspraak met u om de mogelijkheden door te spreken. U kunt het Zorgservicebureau bereiken via: T. 0592 - 30 57 65 of u kunt het contactformulier invullen.