Kom ik in aanmerking?

Voor opname in het verpleeghuis heeft u een (Wlz)indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. In de indicatie staat beschreven welke zorg of hulp u nodig hebt en de omvang daarvan. Wij kunnen deze aanvraag voor u doen. Neem hiervoor contact op met onze maatschappelijk werker T. 0592-331232. 

Als u zelf de indicatie aan wilt vragen voor het verpleeghuis, neemt u dan contact op met het CIZ via telefoonnummer via 088-789 10 00 of kijk op www.ciz.nl. Bij het beoordelen van uw aanvraag houdt het CIZ rekening met uw persoonlijke situatie.

Bespreek uw behoefte aan zorg altijd eerst met uw huisarts of wijkverpleegkundige. Er zijn namelijk verschillende wetten en voorzieningen om te zorgen dat u de hulp krijgt die u nodig heeft. Soms hebben deze voorzieningen voorrang op de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wat is Wlz?

De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

Heeft u een indicatie voor het verpleeghuis en zou u willen wonen in een van onze verpleeghuizen? Neem dan contact op met onze Maatschappelijk werker. Wij maken graag een afspraak met u om de mogelijkheden door te spreken.