Specialistische verpleging

Soms vraagt ziekte om gespecialiseerde verpleging. Het kan ook zijn dat u na een operatie snel naar huis wilt en dat specialistische hulp nodig is. In beide gevallen kunt u een beroep doen op de specialistische zorg van Zorggroep Drenthe.

Dankzij specialistische verpleging kunt u in uw eigen omgeving verpleegd worden, ook als u ingewikkelde medicatie of behandeling nodig heeft. Onze (gespecialiseerde) verpleegkundigen werken nauw samen met uw arts. Specialistische zorg omvat onder meer begeleiding bij: medicatie via een infuus en bepaalde vormen van pijnbestrijding.

Soms is het nodig dat er, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname, ook ’s nachts nog zorg nodig is. In dat geval zal de wijkverpleegkundige hier een indicatie voor opstellen. Voor eventuele ongeplande nachtzorg, werken wij samen met andere organisaties in Drenthe. Zo kunt u er altijd van op aan dat bij een alarmering ook ’s nachts een verpleegkundige bij u langs komt. Zo kunt u veilig in uw eigen omgeving blijven wonen. Dit zorgt voor rust in uw leven en dat van uw partner of familie.

Specialistische verpleging en nachtzorg aanvragen

Specialistische verpleging en nachtzorg kunt u aanvragen via het Zorgservicebureau. Er wordt door onze wijkverpleegkundige een indicatie gesteld. Aan de hand van uw persoonlijke wensen wordt een zorgplan gemaakt. Bel met T. 0592-30 57 65 voor meer informatie of vul het contactformulier in.