Geslaagde informatieavond dementie

Dinsdag 16 oktober jl. werd er in woonzorgcentrum De Wenning van Zorggroep Drenthe een informatieavond georganiseerd. Het thema van deze avond was: ‘Vergeetachtigheid of dementie?’. Voor deze avond waren vrijwilligers, personeel, familie van (thuiszorg)cliënten, mantelzorgers en dorpsgenoten uitgenodigd.

Ruim zeventig mensen gaven gehoor aan de uitnodiging en hebben geluisterd naar Mirelle van Beilen, casemanager dementie van Zorggroep Drenthe. Na haar verhaal was er ruimte om vragen te stellen, met elkaar in gesprek te gaan of contact te zoeken met één van de andere professionals. De aanwezige professionals waren maatschappelijk werk, de teamleider zorg en de wijkverpleegkundige.

Ondertussen werden er advocaatjes met slagroom uitgedeeld, waarna Gerdien Breimer de microfoon overnam. Ze vertelde over haar persoonlijke ervaringen met haar dementerende moeder. In maart dit jaar verscheen haar eerste boek ‘Patat & Pavlov’. Een bundeling van achtenveertig liefdevol en integer geschreven verhalen over haar belevenissen en ervaringen tijdens de bezoeken aan haar moeder. De band met haar moeder was nooit heel hecht en warm. De ziekte van Alzheimer heeft daar verandering in gebracht. Het heeft de afstand tussen hen verkleind en daar is Gerdien blij mee. Gerdien vertelde heel open over haar eigen ervaringen en vanuit het publiek riep dit veel herkenning op.

Het was een geslaagde avond waarin veel ruimte was om met elkaar het gesprek aan te gaan.