Nieuwe algemene voorwaarden per 1 januari 2022

Met ingang van 1 januari 2022 zijn de algemene voorwaarden geactualiseerd. Het gaat om een actualisatie van de algemene voorwaarden van 2018, die op 1 januari 2022 komen te vervallen. De actualisatie en wijziging van de tweezijdige algemene voorwaarden zijn voortgevloeid uit overleg tussen ActiZ en Zorgthuisnl, Consumentenbond, LOC Waardevolle zorg en Patiëntenfederatie Nederland.

 

De nieuwe voorwaarden bestaan, net als voorheen, uit een Algemene module en aanvullende bijzondere module(s) en zijn van toepassing op de zorgovereenkomst die met de cliënt is gesloten. De Algemene module is altijd op de zorgovereenkomst van toepassing, ongeacht de soort zorg die een cliënt ontvangt. Een bijzondere module is, naast de Algemene module, van toepassing in het geval een cliënt een specifieke soort zorg ontvangt.

U vindt de Algemene module en de aanvullende bijzondere modules hier.