Aandachtvelders infectiepreventie aangesteld

Binnen Zorggroep Drenthe zijn op iedere locatie en binnen de wijkverpleging aandachtsvelders infectiepreventie aangesteld. De afgelopen weken zijn zij geschoold om hun taken op de locaties nog beter uit te kunnen voeren. 

Tijdens deze scholing kwamen o.a. onderwerpen als het coronavirus, handhygiëne, isolatiemaatregelen en influenza aan bod. Ook praktische vaardigheden werden geoefend. Het doel van deze scholing was het opdoen van kennis en delen van ervaringen. De aandachtsvelders komen minimaal vier keer per jaar samen om verdere kennis op te doen en protocollen en casussen te bespreken.