Specialistische verpleging & Nachtzorg

Soms vraagt ziekte om gespecialiseerde verpleging. Het kan ook zijn dat u na een operatie snel naar huis wilt en dat specialistische hulp nodig is. In beide gevallen kunt u een beroep doen op de specialistische zorg van Zorggroep Drenthe.

Dankzij specialistische verpleging kunt u in de eigen omgeving verpleegd worden, ook als u ingewikkelde medicatie of behandeling nodig heeft.
Onze (gespecialiseerde) verpleegkundigen werken nauw samen met uw arts. Specialistische zorg omvat onder meer begeleiding bij: medicatie via een infuus en bepaalde vormen van pijnbestrijding.

Nachtzorg thuis

Soms is het voor ouderen niet fijn om bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of bij herstel na ziekte lange tijd alleen te zijn. Daarom kunt u naast het ontvangen van zorg overdag, ook gebruik maken van zorg in de nacht. Dit kunt u op verschillende manieren ontvangen. Voorbeelden zijn slaapdiensten en waakdiensten. Bij slaapdiensten vinden er minder zorgmomenten plaats dan bij waakdiensten. U kunt zelf bepalen welke vorm van nachtzorg het beste bij u past.

Nachtzorg kan een aanvulling zijn op de zorg die u overdag ontvangt. Het kan een veilig gevoel geven dat er ook in de nacht altijd iemand in huis is waar u een beroep op kunt doen. Met nachtzorg kunt u veilig in uw eigen omgeving blijven wonen. Dit zorgt voor rust in uw leven en dat van uw partner of familie.

Specialistische verpleging en nachtzorg aanvragen

Specialistische verpleging en nachtzorg kunt u aanvragen via het Zorgservicebureau. Er wordt door onze wijkverpleegkundige een indicatie gesteld. Aan de hand van uw persoonlijke wensen en wordt een zorgplan gemaakt. Bel met T. 0592-331232 voor meer informatie of vul het contactformulier in.