Huishoudelijke ondersteuning

Wanneer u niet meer (of deels) in staat bent zelf uw huishoudelijke taken uit te voeren, dan kan een huishoudelijk medewerker u hier (tijdelijk) bij ondersteunen. Zorggroep Drenthe ondersteunt bij een Schoon en Leefbaar huis en hanteert hierbij het resultaatplan dat samen met u wordt vastgesteld.

Indicatie aanvragen

U kunt een indicatie voor huishoudelijke ondersteuning aanvragen bij het WMO-loket van uw gemeente. Er volgt een keukentafelgesprek en op basis hiervan bepaalt de gemeente of en welke indicatie wordt afgegeven. De gemeente stuurt uw indicatie automatisch naar ons toe. Na ontvangst van uw indicatie nemen wij binnen 5 werkdagen telefonisch contact met u op. Door middel van een (telefonische) intake stemmen wij samen met u de frequentie en duur van de huishoudelijke ondersteuning af op basis van de afgegeven indicatie.

Heeft u geen recht op een indicatie vanuit de gemeente of is er bijvoorbeeld extra ondersteuning nodig binnen het huishouden, dan biedt Zorggroep Drenthe de mogelijkheid om deze hulp op particuliere basis af te nemen. Wilt u op voorhand al een indicatie van de kosten, bekijk dan onze prijslijst.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u bellen met 0592-33 12 32 of rechtstreeks mailen naar tc.eho@zorggroepdrenthe.nl.
Uw vraag kunt u ook stellen via ons contactformulier.