Kosten en regelgeving

Heeft uw huisarts een indicatie ‘tijdelijk verblijf’ gesteld en komt u tijdelijk wonen in een van onze verzorgingshuizen dan betaalt uw ziektekostenverzekeraar deze kosten, met andere woorden; deze zorgverlening zit in uw basiszorgverzekering.

Zijn er nog meer kosten?

Tijdens uw tijdelijke verblijf in het verzorgingshuis kunt u deelnemen aan verschillende activiteiten. Voor bepaalde activiteiten, die in het verzorgingshuis georganiseerd worden, kan een eigen bijdrage gevraagd worden. Ook extra gevraagde dienstverlening tijdens uw verblijf in het verzorgingshuis, zoals meer uren zorgverlening die niet uit de zorgverzekeringswet bekostigd worden, worden doorberekend.