Kwaliteitsplan

Hierbij presenteren wij het kwaliteitsplan 2020-2021 van Stichting Zorggroep Drenthe Holding, hierna Zorggroep Drenthe. In dit document wordt beschreven wat Zorggroep Drenthe onder goede zorg verstaat en wat er nodig is om deze kwaliteit van zorg, in de periode tot aan 2022, te kunnen bereiken. De kaders voor dit kwaliteitsplan worden gevormd door het ‘Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg’ en het ‘Kwaliteitskader Wijkverpleging’. Daarnaast is het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op locatie’ leidend. Het geheel vormt dit kwaliteitsplan, en is de basis voor de ambities van Zorggroep Drenthe om de kwaliteit van zorg voor haar cliënten samen lerend te verbeteren.

Het Zorginstituut Nederland heeft in 2017 het ‘Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg’ en in 2018 het ‘Kwaliteitskader Wijkverpleging’ opgenomen in haar Register. Hierdoor hebben deze kwaliteitskaders een wettelijke basis gekregen voor de kwaliteit van respectievelijk de verpleeghuiszorg en de wijkverpleging.

Kwaliteitsjaarverslag
Daarnaast kunt u hier het kwaliteitsjaarverslag lezen. Het verslag blikt terug op het kwaliteitsplan van 2021 en vormt het uitgangspunt voor het kwaliteitsplan voor de komende jaren.
Met het kwaliteitsjaarverslag verantwoordt Zorggroep Drenthe het gevoerde beleid met betrekking tot kwaliteit binnen de verpleeghuiszorg. Dit kwaliteitsjaarverslag heeft betrekking op het jaar 2021.