Clientvertrouwenspersoon Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

U staat, als client, in een afhankelijke positie ten opzichte van uw hulpverlener of zorgaanbieder. Het kan voor u daarom lastig zijn om problemen of klachten over de geleverde zorg- en dienstverlening bespreekbaar te maken. Een vertrouwenspersoon kan de cliënt adviseren en ondersteunen in het proces. Zorggroep Drenthe heeft hierover afspraken gemaakt met Zorgbelang Drenthe

Waarvoor kunt u als cliënt terecht bij een vertrouwenspersoon?

  • luisterend oor;
  • informatie over wetten en regels;
  • advies over de manier waarop u met de hulpverlener/instelling tot oplossingen kan komen en over de wijze waarop een klacht kan worden ingediend;
  • ondersteuning: als u onvrede bespreekbaar wil maken bij de hulpverlening en het voorbereiden van, of meegaan naar een oplossingsgericht gesprek. Verder kan de vertrouwenspersoon ondersteunen bij het schrijven van een klachtbrief.
De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Zonder toestemming bespreekt de vertrouwenspersoon het verhaal van de cliënt niet met anderen. De vertrouwenspersoon rapporteert en registreert anoniem alle klachten en signalen die binnenkomen. Hij bespreekt signalen over wat mogelijk structurele knelpunten zijn binnen de organisatie. De vertrouwenspersoon onderneemt ook actie als hij objectief aantoonbare tekortkomingen in de individuele zorg- of dienstverlening constateert en de cliënt zelf niet in staat is hierover adequaat een klacht te uiten. Al deze gegevens worden verwerkt in een jaarlijks rapport dat wordt besproken met de organisatie. Zo levert het vertrouwenswerk een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de instelling.

Wilt u een vertrouwenspersoon inschakelen? Neem dan contact op met Zorgbelang Drenthe: