Complimenten, suggesties en klachten

Zorggroep Drenthe hoort graag dat cliënten, bewoners, naasten en andere betrokkenen tevreden zijn over de zorg- en dienstverlening die wij bieden. Toch kan het voorkomen dat u een suggestie heeft of een klacht ter verbetering van onze zorg- en dienstverlening. Ook dit vernemen wij graag van u. Uw mening is voor ons belangrijk en komt onze zorg- en dienstverlening alleen maar ten goede.
 
Complimenten
Wilt u een compliment geven aan een bepaalde medewerker of aan Zorggroep Drenthe?
Dit kunt u het beste vertellen aan de medewerker zelf of degene die ervoor verantwoordelijk is. Wij stellen het daarnaast zeer op prijs indien u een recensie op Zorgkaart Nederland achterlaat.

Suggesties
Heeft u een suggestie ter verbetering van de zorg- en dienstverlening van Zorggroep Drenthe? Dit kunt u mailen naar suggesties@zorggroepdrenthe.nl

Klachten
U kunt uw klacht of ongenoegen het beste kwijt bij de bron. Met andere woorden; aan degene die ervoor verantwoordelijk is of de medewerker zelf. Wanneer een gesprek met de verantwoordelijke voor uw klacht niet het gewenste resultaat geeft, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan onze klachtenfunctionaris. Onze klachtenfunctionaris, mevrouw I. Vinke is bereikbaar via: klachten@zorggroepdrenthe.nl
 
Tevens heeft u de mogelijkheid uw klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Zorgbelang Drenthe. U kunt op werkdagen tussen 09.00-16.00 uur contact opnemen via: T. 050-7271500 of per mail via info@zorgbelang-drenthe.nl

Klik hier voor het klachtenreglement Zorggroep Drenthe Wkkgz (de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).

Klachten Wet Zorg en Dwang
Indien u een klacht heeft die betrekking heeft op de Wet Zorg en Dwang dan kunt u ook deze schriftelijk kenbaar maken aan onze klachtenfunctionaris via klachten@zorggroepdrenthe.nl. Zij zal ervoor zorgen dat uw klacht wordt ingediend bij de klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ).
Op de website www.kcoz.nl vindt u meer informatie over de klachtencommissie Onvrijwillige zorg.
 
Disclaimer: Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om uw compliment of suggestie door te geven of uw klacht in behandeling te nemen.