Placemat borduren bij Mozaiek

De bewoners en cliënten die op de vrijdagmiddag de soosmiddag in Mozaiek bezoeken zijn druk bezig met het borduren van een eigen placemat. Niet wekelijks, maar regelmatig worden de placemats voor de dag gehaald om ze weer een stukje fraaier te maken.

Het valt niet altijd mee, maar al doende worden de vroeger aangeleerde steken weer opgepakt. Zoals de rijgstreek, de halve kruissteek, driehoeksteek, kettingsteek en de festonsteek. En dan blijkt dat ze dit nog niet verleerd zijn. Met veel plezier en ondertussen genietend van een muziekje en een advocaatje, is iedereen tevreden met het mooie resultaat.