Woonzorgcentrum de Wenning naar Ameland

Woensdag 18 juli jl. vertrokken veertien bewoners van woonzorgcentrum de Wenning in Rolde naar Ameland. Deze excursie had een bijzondere aanleiding.

Op een van de gespreksmiddagen die de Jacobuskerk in Rolde regelmatig in de Wenning organiseert was het gegaan over het thema 'Verlangen'. Een van de deelnemers had verteld dat ze ernaar verlangde om nog een keer 'een kroket te eten op Ameland'. Dat vond ds. Jan Bos zo'n bijzonder verlangen dat hij in overleg ging met de activiteitenbegeleiders van de Wenning, Alie Zoelman en Nynke van den Bosch.

Samen organiseerden zij de reis. Het werd een onvergetelijke dag. De bootreis, de lunch (met kroket!) en de rondrit op Ameland vormden de belangrijkste ingrediënten. Enkele deelnemers konden zelfs even in een speciale strandrolstoel naar de kustlijn. Dit mooie samenwerkingsproject van de Wenning en de Jacobuskerk is voor herhaling vatbaar, bepleitte één van de bewoners in zijn dankwoord. Dat zou er nog wel eens van kunnen komen, want het vervullen van verlangens geeft erg veel voldoening.