Activiteiten bij De Wenning in 'De Week van Zorg en Welzijn'

Op woensdag 13 maart organiseerde woonzorgcentrum De Wenning 2 activiteiten in verband met “De Week van Zorg en Welzijn”. Zo was er de mogelijkheid om deel te nemen aan een meeloopdag, om te ervaren hoe het is om in de zorg te werken. En er was voor de ouderen uit de dorpen rondom Rolde een activiteit georganiseerd om kennis te maken met woonzorgcentrum De Wenning.

Er kwamen twee mensen van buitenaf voor de meeloopdag. Zij werden ontvangen door Fokelina Zoelman, de zorgmanager. Na een inleidend gesprek en een rondleiding liepen deze twee gasten vervolgens mee met de zorg en met de medewerker huiskamer. Na afloop was er een afrondend gesprek met Fokelina Zoelman. Beide personen gaven aan dat ze het als heel prettig ervaren hadden om zo een kijkje achter de schermen te krijgen. Het heeft een goed beeld gegeven om een eventuele overstap naar de zorg te gaan maken.

Om 15.00 uur werden de ouderen uit de omliggende dorpen ontvangen door Alie Zoelman en Nynke van den Bosch. Onder het genot van een kopje koffie/thee en wat lekkers gaven Alie en Nynke tekst en uitleg over het reilen en zeilen binnen De Wenning/Zorggroep Drenthe. Er was een tafel ingericht met allerlei informatiemateriaal waar een ieder mee kon pakken wat de interesse had.
In groepen werd er een appartement bezichtigd, waarna men weer aan tafel ging zitten voor het volgende programma-onderdeel. Hiervoor was het Huus van de Taol uitgenodigd. Zij hielden een quiz “Wel hef geliek”. Veel herkenning en daardoor leuke gesprekken aan de verschillende tafels.

Na het inschenken van een drankje en het bezichtigen van de expositie werd het stamppotbuffet geopend en heeft een ieder genoten van de verschillende stamppotten en het ijsje na afloop.