Een bijzondere huldiging voor een bewoner van De Vijverhof

In De Vijverhof vond afgelopen week een bijzondere huldiging plaats. 

Mevrouw Altena (101) is namelijk al 75 jaar lid van de PvdA. Speciaal voor deze gelegenheid kwam Tweede Kamerlid Elke Slagt-Tichelman een speldje uitreiken aan mevrouw.